Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 26 november 2002

Kungörelse den 26 november 2002

Dag:
Tisdag den 26 november 2002
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 26 november 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-Tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-Tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

Förhinder:
Anmälan om förhinder


 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Information om revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktigeLS 0211-0483Missiv
  Revisorernas höstrapport

Beslutsärenden

 1. 5.
  Delårsbokslut 2002 för Stockholms läns landsting med bolag(förslag 81)LS 0205-0252landstingsstyrelsens förslag
  Delårsbokslut
  Jämförelse med budget
  Resultat
 2. 6.
  Fastställande av skattesats för 2003 (förslag 82)landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ny strukturorganisation för Stockholms läns landsting (förslag 83)LS 0210-0479landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003 (förslag 84)LS 0211-0493landstingsstyrelsens förslag

  Ordförandens förslag på dagar

 5. 9.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003 (förslag 85)LS 0211-0494landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa (förslag 86)LS 0102-0086landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Motion 2001:22 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om införande av hederspris till skolor som arbetar förebyggande för att främja barns hälsa (förslag 87)LS 0105-0317landstingsstyrelsens förslag
 8. 12.
  Motion 2001:24 av Marie-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet (förslag 88)LS 0105-0320landstingsstyrelsens förslag
 9. 13.
  Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande av ytterligare habiliteringscenter för autism och autismliknande tillstånd samt individuellt stöd till barn och ungdomar med Aspergers syndrom (förslag 89)LS 0111-0628landstingsstyrelsens förslag
 10. 14.
  Motion 2001:39 av Susanna Brolin (v) om erbjudande till barnmorskor att lära sig vissa nyckelbegrepp på främmande språk (förslag 90)LS 0112-0692landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 91)LS 0210-0470 m flförslag

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 17.
  Besvarande av frågor

Tilläggsärenden

 1. 18.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 dels till ny ersättare i valkrets IV efter Birgitta Olson (m) utse Roland Bjurström (m), dels till ny ersättare i valkrets II efter Katarina Sundberg (fp) utse Stefan Lindberg (fp), dels till ny ersättare i valkrets SO efter Eva Otter (v) utse Hans Christer Johansson (v)
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.