Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 14 januari 2003

Kungörelse den 14 januari 2003

Dag:
Tisdag den 14 januari 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 14 januari 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets III efter Gabriel Romanus (fp) inkalla Karin Ekdahl (fp), dels till ny ersättare efter Karin Ekdahl utse Stina Morian (fp), dels till ny ledamot i valkrets N efter Lise-Lotte Berthrand (fp) inkalla Bo Johansson (fp), dels till ny ersättare efter Bo Johansson utse Lars Hedberg (fp), dels till ny ersättare i valkrets I efter Sergio Flores (fp) utse Marianne Dahlin-Rosberg (fp)LS 0210-0470, LS 0211-0492, LS 0211-0513

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser (förslag 1)LS 0207-0326landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Förlängning av konsortialavtal avseende ALMI Företagspartner AB för 2003 (förslag 2)LS 0210-0464landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing(förslag 3)LS 0211-0504landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Fastställande av revisionsreglemente för åren 2003-2006 (förslag 4)LS 0211-0530landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Ändring av bolagsordningar (förslag 5)LS 0212-0540landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 10.
  Förlängning av borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar för år 2003 (förslag 6)LS 0211-0518landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 11.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 7)LS 0212-0565 m flförslag

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Interpellation 2002:11 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till våldtagna kvinnorLS 0212-0538 interpellationen
  interpellationssvaret
 2. 15.
  Interpellation 2002:12 av Birgitta Rydberg (fp) om biobankslagen ska tillämpas i Stockholms läns landsting LS 0212-0545interpellationen
  interpellationssvaret

Anmälan av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2002:13 av Jan Liliemark (fp) om bättre MRSA-bekämpning LS 0212-0572interpellationen
 2. 17.
  Interpellation 2003:1 av Lars Joakim Lundquist (m) om Miljöpartiets syn på folkomröstningen om trängselavgifter LS 0301-0034 interpellationen
 3. 18.
  Interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingenLS 0301-0035 interpellationen
 4. 19.
  Interpellation 2003:3 av Andres Käärik (fp) om tjänstemannaorganisationen för ägarutskottet LS 0301-0036 interpellationen
 5. 20.
  Interpellation 2003:4 av Birgitta Rydberg (fp) om förbättrad vård av narkomaner LS 0301-0037 interpellationen
 6. 21.
  Interpellation 2003:5 av Marie Ljungberg Schött (m) om förutsättningar vid egenregianbud LS 0301-0040 interpellationen
 7. 22.
  Interpellation 2003:6 av Stig Nyman (kd) om förutsättningar vid egenregianbud LS 0301-0039 interpellationen
 8. 23.
  Interpellation 2003:7 av Birgitta Rydberg (fp) om fri etablering av husläkare LS 0301-0043 interpellationen
 9. 24.
  Interpellation 2003:8 av Andres Käärik (fp) om genomförande av näringsministerns förslag om utökad beställning av öppen hjärtsjukvård på Karolinska sjukhuset LS 0301-0044 interpellationen

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 25.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i revisorsgrupperna I – III samt revisorskollegiet (förslag 8) LS 0301-0048förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2003-01-14

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer
Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 5.
  Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser (förslag 1)LS 0207-0326
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Förlängning av konsortialavtal avseende ALMI Företagspartner AB för 2003 (förslag 2)LS 0210-0464
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing(förslag 3)LS 0211-0504

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: m enligt m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Beslutet omedelbart justerat

 4. 8.
  Fastställande av revisionsreglemente för åren 2003-2006 (förslag 4)LS 0211-0530

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: m reserverade sig till förmån för sitt återremisssyrkande

 5. 9.
  Ändring av bolagsordningar (förslag 5)LS 0212-0540

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet omedelbart justerat

 6. 10.
  Förlängning av borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar för år 2003 (förslag 6)LS 0211-0518

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet omedelbart justerat

Valärenden

 1. 11.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 7)LS 0212-0565 m fl

  förslag

   

  Beslut: enligtvalberedningens förslag

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning
  Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster
  LS 0301-0103

  Motionen

  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt
  (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom
  tandvården i Stockholms län
  LS 0301-0117

  Motionen

  Motion 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m)
  om en strålbehandlingsklinik på Danderyds sjukhus
  LS 0301-0120

  Motionen

  Motion 2003:4 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att
  utveckla närsjukvården
  LS 0301-0122

  Motionen

  Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg (fp) om att inrätta en
  äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen
  LS 0301-0125

  Motionen

  Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om
  läkemedelsinformation
  LS 0301-0127

  Motionen

  Motion 2003:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av den
  avancerade hemsjukvården
  LS 0301-0119

  Motionen

  Motion 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m)
  om fortsatt förnyelse inom förlossningsvården
  LS 0301-0126

  Motionen

  Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött
  (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin
  LS 0301-0130

  Motionen

  Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att
  öka antalet organdonationer
  LS 0301-0128

  Motionen

  Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av
  fallolyckor bland äldre
  LS 0301-0129

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor

  a) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om för låg kapacitet inom förlossningsvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  b) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om äggdonation

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord
  c) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om åtgärder för vårdsökande personer från andra EU-länder

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros
  d) Fråga av Pia Lidwall (kd) om vårdprogram vid misstänkt barnmisshandel

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord
  e) Fråga av Andres Käärik (fp) om nedvärdering av erfarenhet och kompetens

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg
  f) Fråga av Chris Heister (m) om beslutet att omedelbart uppvakta regeringen om skatteutjämningen

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz
  g) Fråga av Maria Wallhager (fp) om iskalla bussar från Tyresögaraget

  Frågan
  besvarades av ordföranden i SL:s södra regionstyrelse Christina Lyngå.

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Interpellation 2002:11 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till våldtagna kvinnorLS 0212-0538

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 2. 15.
  Interpellation 2002:12 av Birgitta Rydberg (fp) om biobankslagen ska tillämpas i Stockholms läns landsting LS 0212-0545

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

Anmälan av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2002:13 av Jan Liliemark (fp) om bättre MRSA-bekämpning LS 0212-0572
  interpellationen
 2. 17.
  Interpellation 2003:1 av Lars Joakim Lundquist (m) om Miljöpartiets syn på folkomröstningen om trängselavgifter LS 0301-0034
  interpellationen
 3. 18.
  Interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingenLS 0301-0035
  interpellationen
 4. 19.
  Interpellation 2003:3 av Andres Käärik (fp) om tjänstemannaorganisationen för ägarutskottet LS 0301-0036
  interpellationen
 5. 20.
  Interpellation 2003:4 av Birgitta Rydberg (fp) om förbättrad vård av narkomaner LS 0301-0037
  interpellationen
 6. 21.
  Interpellation 2003:5 av Marie Ljungberg Schött (m) om förutsättningar vid egenregianbud LS 0301-0040
  interpellationen
 7. 22.
  Interpellation 2003:6 av Stig Nyman (kd) om förutsättningar vid egenregianbud LS 0301-0039
  interpellationen
 8. 23.
  Interpellation 2003:7 av Birgitta Rydberg (fp) om fri etablering av husläkare LS 0301-0043
  interpellationen
 9. 24.
  Interpellation 2003:8 av Andres Käärik (fp) om genomförande av näringsministerns förslag om utökad beställning av öppen hjärtsjukvård på Karolinska sjukhuset LS 0301-0044
  interpellationen

Tilläggsärenden

 1. 25.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i revisorsgrupperna I – III samt revisorskollegiet (förslag 8) LS 0301-0048
  Beslut: enligt förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.