Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 11 februari 2003

Kungörelse den 11 februari 2003

Dag:
Tisdag den 11 februari 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 11 februari 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan)
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Arvoden till ledamöter respektive ersättare i styrelserna för Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhus (förslag 9)LS 0301-0049landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Förtroendevaldas ersättning när uppdrag infaller under samma dag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet respektive ägarutskottet(förslag 10)LS 0301-0051landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 11)LS 0301-0176 m flförslag

Nya motioner

 1. 7.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 8.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 9.
  Interpellation 2002:13 av Jan Liliemark (fp) om bättre MRSA-bekämpning LS 0212-0572 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 10.
  Interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingenLS 0301-0035 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 11.
  Interpellation 2003:3 av Andres Käärik (fp) om tjänstemannaorganisationen för ägarutskottetLS 0301-0036Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 12.
  Interpellation 2003:4 av Birgitta Rydberg (fp) om förbättrad vård av narkomanerLS 0301-0037Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 13.
  Interpellation 2003:5 av Marie Ljungberg Schött (m) om förutsättningar vid egenregianbudLS 0301-0040Interpellationen
  interpellationssvaret
 6. 14.
  Interpellation 2003:6 av Stig Nyman (kd) om förutsättningar vid egenregianbudLS 0301-0039Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 15.
  Interpellation 2003:7 av Birgitta Rydberg (fp) om fri etablering av husläkareLS 0301-0043Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 16.
  Interpellation 2003:8 av Andres Käärik (fp) om genomförande av näringsministerns förslag om utökad beställning av öppen hjärtsjukvård på Karolinska sjukhusetLS 0301-0044Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av interpellationer

 1. 17.
  Interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om ökningen av antalet anmälda fall av syfilisLS 0301-0379 Interpellationen
 2. 18.
  Interpellation 2003:10 av John Glas (fp) om medel till AB Storstockholms Lokaltrafik inför eventuellt försök med trängselavgifter LS 0302-0612Interpellationen
 3. 19.
  Interpellation 2003:11 av Cecilia Carpelan (fp) om att rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin LS 0302-0613Interpellationen
 4. 20.
  Interpellation 2003:12 av Birgitta Rydberg (fp) om mobiltelefoner på akutsjukhus LS 0302-0614 Interpellationen
 5. 21.
  Interpellation 2003:13 av Birgitta Rydberg (fp) om hygienartiklar till patienter på akutsjukhus LS 0302-0615Interpellationen
 6. 22.
  Interpellation 2003:14 av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2003LS 0302-0616Interpellationen
 7. 23.
  Interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjukaLS 0302-0620Interpellationen
 8. 24.
  Interpellation 2003:16 av Jan Liliemark (fp) om hur (s) ska minska läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landstingLS 0302-0622Interpellationen
 9. 25.
  Interpellation 2003:17 av Cecilia Carpelan (fp) om mer pengar till psykiatrinLS 0302-0623 Interpellationen
 10. 26.
  Interpellation 2003:18 av Andres Käärik (fp) om varför primärvården inte längre byggs utLS 0302-0625 Interpellationen
 11. 27.
  Interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött (m) om förlossningsvårdenLS 0302-0630 Interpellationen
 12. 28.
  Interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632 Interpellationen
 13. 29.
  Interpellation 2003:21 av Lars Joakim Lundquist (m) om framtiden för privatpraktiserande gynekologerLS 0302-0634 Interpellationen
 14. 30.
  Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkareLS 0302-0644 Interpellationen
 15. 31.
  Interpellation 2003:23 av Chris Heister (m) om överföringen av kostnader för sjukskrivningar på offentliga arbetsgivareLS 0302-0638 Interpellationen
 16. 32.
  Interpellation 2003:24 av Michael Stjernström (kd) om trafiklandstingsrådets syn på hur trängselavgifter kommer att påverka Storstockholms Lokaltrafik ABLS 0302-0642 Interpellationen
 17. 33.
  Interpellation 2003:25 av Stig Nyman (kd) om koordinatorfunktion för att ta hand om möjliga organdonatorer och deras anhörigaLS 0302-0643 Interpellationen
 18. 34.
  Interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande nedmontering av specialisttandvården vid EastmaninstitutetLS 0302-0645 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2003-02-11

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Arvoden till ledamöter respektive ersättare i styrelserna för Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhus (förslag 9)LS 0301-0049
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Förtroendevaldas ersättning när uppdrag infaller under samma dag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet respektive ägarutskottet(förslag 10)LS 0301-0051
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 11)LS 0301-0176 m fl

  förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 7.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning
  Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om öppna frågestunder
  i landstingsfullmäktige
  LS 0302-0725

  Motionen

  Motion 2003:13 av Cecilia Carpelan (fp) om distriktsköterskor
  på apotek
  LS 0302-0726

  Motionen

  Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara
  pensionerade läkares kompetens
  LS 0302-0727

  Motionen

  Motion 2003:15 av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på
  pendeltågen
  LS 0302-0729

  Motionen

  Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis
  influensa- och pneumokockvaccinering för äldre
  LS 0302-0730

  Motionen

  Motion 2003:17 av Maria Wallhager (fp) om pendeltågstation i Uttran
  LS 0302-0731

  Motionen

  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i
  sjukförsäkringen
  LS 0302-0732

  Motionen

  Motion 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Europeisk
  vårdgaranti
  LS 0302-0733

  Motionen

  Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om
  byggandet av Tvärbanans Älvsjögren
  LS 0302-0734

  Motionen

  Motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för
  flexlinjer och servicelinjer inom färdtjänsten
  LS 0302-0735

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 8.
  Besvarande av frågor

  a) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om behov av ökad ekonomisk hjälp från staten till Stockholms läns landsting

  Frågan
  bordlades.
  b) Fråga av Andres Käärik (fp) om information före principiellt viktiga beslut

  Frågan
  bordlades.
  c) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om när uppvaktningen hos regeringen om skatteutjämningen kommer att ske

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Dag Larsson.
  d) Fråga från Chris Heister (m) om beslutet att omedelbart uppvakta regeringen om skatteutjämningen

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Dag Larsson.
  e) Fråga av Andres Käärik (fp) om förlängning av vårdavtalet med Ryggkliniken i Strängnäs

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  f) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om vilka nya BB-kliniker som ska startas i Stockholms län

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
  g) Fråga av Pia Lidwall (kd) om särskilda vårdavdelningar på geriatriken för dementa

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  h) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om neddragningar av äldrevårdsplatser på Söder

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  i) Fråga av Pia Lidwall (kd) om reducering av slutenvårdsplatser inom geriatriken

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  j) Fråga av Maria Wallhager (fp) om exploderande bussdäck

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner.
  k) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om läkarflykten från Karolinska Sjukhusets thoraxröntgen

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros.
  l) Fråga av Andres Käärik (fp) om läkare som slutar på röntgenavdelningen på Thoraxkliniken, KS

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg.
  m) Fråga av Chris Heister (m) om Thoraxkliniken på Karolinska sjukhuset

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg.
  n) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om neddragningar inom mödra- och barnavård

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
  o) Fråga av Andres Käärik (fp) om nedläggningshotet mot Vällingby vårdcentral

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg.
  p) Fråga av Birgitta Bexelius (fp) om färdtjänstens datoriserade bokningssystem

  Frågan
  besvarades av ordföranden i färdtjänstnämnden Johan Sjölander.

Besvarande av interpellationer

 1. 9.
  Interpellation 2002:13 av Jan Liliemark (fp) om bättre MRSA-bekämpning LS 0212-0572

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 2. 10.
  Interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingenLS 0301-0035

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades.

 3. 11.
  Interpellation 2003:3 av Andres Käärik (fp) om tjänstemannaorganisationen för ägarutskottetLS 0301-0036

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 4. 12.
  Interpellation 2003:4 av Birgitta Rydberg (fp) om förbättrad vård av narkomanerLS 0301-0037

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 5. 13.
  Interpellation 2003:5 av Marie Ljungberg Schött (m) om förutsättningar vid egenregianbudLS 0301-0040

  Interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 6. 14.
  Interpellation 2003:6 av Stig Nyman (kd) om förutsättningar vid egenregianbudLS 0301-0039

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 7. 15.
  Interpellation 2003:7 av Birgitta Rydberg (fp) om fri etablering av husläkareLS 0301-0043

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 8. 16.
  Interpellation 2003:8 av Andres Käärik (fp) om genomförande av näringsministerns förslag om utökad beställning av öppen hjärtsjukvård på Karolinska sjukhusetLS 0301-0044

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

Anmälan av interpellationer

 1. 17.
  Interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om ökningen av antalet anmälda fall av syfilisLS 0301-0379

  Interpellationen

   

 2. 18.
  Interpellation 2003:10 av John Glas (fp) om medel till AB Storstockholms Lokaltrafik inför eventuellt försök med trängselavgifter LS 0302-0612
  Interpellationen
 3. 19.
  Interpellation 2003:11 av Cecilia Carpelan (fp) om att rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin LS 0302-0613
  Interpellationen
 4. 20.
  Interpellation 2003:12 av Birgitta Rydberg (fp) om mobiltelefoner på akutsjukhus LS 0302-0614
  Interpellationen
 5. 21.
  Interpellation 2003:13 av Birgitta Rydberg (fp) om hygienartiklar till patienter på akutsjukhus LS 0302-0615
  Interpellationen
 6. 22.
  Interpellation 2003:14 av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2003LS 0302-0616
  Interpellationen
 7. 23.
  Interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjukaLS 0302-0620
  Interpellationen
 8. 24.
  Interpellation 2003:16 av Jan Liliemark (fp) om hur (s) ska minska läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landstingLS 0302-0622
  Interpellationen
 9. 25.
  Interpellation 2003:17 av Cecilia Carpelan (fp) om mer pengar till psykiatrinLS 0302-0623
  Interpellationen
 10. 26.
  Interpellation 2003:18 av Andres Käärik (fp) om varför primärvården inte längre byggs utLS 0302-0625
  Interpellationen
 11. 27.
  Interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött (m) om förlossningsvårdenLS 0302-0630
  Interpellationen
 12. 28.
  Interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632
  Interpellationen
 13. 29.
  Interpellation 2003:21 av Lars Joakim Lundquist (m) om framtiden för privatpraktiserande gynekologerLS 0302-0634
  Interpellationen
 14. 30.
  Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkareLS 0302-0644
  Interpellationen
 15. 31.
  Interpellation 2003:23 av Chris Heister (m) om överföringen av kostnader för sjukskrivningar på offentliga arbetsgivareLS 0302-0638
  Interpellationen
 16. 32.
  Interpellation 2003:24 av Michael Stjernström (kd) om trafiklandstingsrådets syn på hur trängselavgifter kommer att påverka Storstockholms Lokaltrafik ABLS 0302-0642
  Interpellationen
 17. 33.
  Interpellation 2003:25 av Stig Nyman (kd) om koordinatorfunktion för att ta hand om möjliga organdonatorer och deras anhörigaLS 0302-0643
  Interpellationen
 18. 34.
  Interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande nedmontering av specialisttandvården vid EastmaninstitutetLS 0302-0645
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.