Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 10 juni 2003 med tillägg

Kungörelse den 10 juni 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 juni 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 10 juni 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Bordlagt ärende om arvoden för landstingsråden under mandatperioden 2003-3006 (förslag 27)LS 0301-0050landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Kompletterande beslut i ärende om ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen 2002 vilka ej omfattas av tidigare fattat beslut(förslag 34)LS 0305-1734förslag
 3. 6.
  Datum för landstingsfullmäktiges budgetsammanträde 2003 (förslag 35)LS 0305-1761förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 7.
  Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur (förslag 36)LS 0305-1667landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 8.
  Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting (förslag 37)LS 0304-1453 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 9.
  Förslag om medresenär vid färdtjänstresa (förslag 38)LS 0304-1410landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 10.
  Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldre (förslag 39)LS 0210-0424landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 11.
  Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt el (förslag 40)LS 0210-0424landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 12.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 41) LS 0302-0605förslag

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

   

Besvarande av frågor

 1. 14.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 16.
  Bordlagd interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 17.
  Bordlagd interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 18.
  Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården LS 0305-1655 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 19.
  Interpellation 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den specialiserade ätstörningsvårdenLS 0305-1656 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 20.
  Interpellation 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARS-epidemin i TorontoLS 0305-1657 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 21.
  Interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska beredningarnaLS 0305-1658 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 22.
  Interpellation 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren i TumbaLS 0305-1659 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 23.
  Interpellation 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten på Huddinge sjukhusLS 0305-1660 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 24.
  Interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 25.
  Interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 26.
  Interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 27.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets NO efter Elwe Nilsson (m) inkalla Lotta Lindblad Söderman (m), dels till ny ersättare efter Lotta Lindblad Söderman utse Birgitta Almlöf (m), dels till ny ersättare i valkrets SV efter Maria Brodin (s) utse Berit Larsson (s), dels till ny ersättare i valkrets SV efter Elaine Österberg (v) utse Silvia Gunduz (v), dels till ny ersättare i valkrets 4 efter Peter Linnstrand (v) utse Karin Nyström (v)LS 0301-0401

Beslutsärenden

 1. 28.
  Åtgärder med anledning av månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003 (förslag 42)LS 0305-1653landstingsstyrelsens förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 29.
  Interpellation 2003:59 av Hans Erik Malmros (m) om nedskärningar inom AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0305-1755 Interpellationen
 2. 30.
  Interpellation 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane Cederqvists uttalande om landstingets ekonomi kan tas på allvarLS 0306-1828 Interpellationen
 3. 31.
  Interpellation 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkareLS 0306-1829 Interpellationen
 4. 32.
  Interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830 Interpellationen
 5. 33.
  Interpellation 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet dödsfall vid hjärtinfarktLS 0306-1831 Interpellationen
 6. 34.
  Interpellation 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda operationerLS 0306-1832 Interpellationen
 7. 35.
  Interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833 Interpellationen
 8. 36.
  Interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguideLS 0306-1834 Interpellationen
 9. 37.
  Interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 10 juni 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Bordlagt ärende om arvoden för landstingsråden under mandatperioden 2003-3006 (förslag 27)LS 0301-0050

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 5.
  Kompletterande beslut i ärende om ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen 2002 vilka ej omfattas av tidigare fattat beslut(förslag 34)LS 0305-1734

  förslag

  Fullmäktige beslutade: att bevilja ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen år 2002 och som ej omfattas av tidigare fattat beslut den 29 april 2003.

  De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen år 2002 deltog ej i behandlingen och beslutet.

   

 3. 6.
  Datum för landstingsfullmäktiges budgetsammanträde 2003 (förslag 35)LS 0305-1761

  Beslut: enligt förslag

 4. 7.
  Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur (förslag 36)LS 0305-1667

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 8.
  Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting (förslag 37)LS 0304-1453
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Förslag om medresenär vid färdtjänstresa (förslag 38)LS 0304-1410
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 10.
  Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldre (förslag 39)LS 0210-0424

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 8. 11.
  Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt el (förslag 40)LS 0210-0424

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
  m-reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 12.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 41) LS 0302-0605

  förslag

   

  Beslut enligt fullmäktige

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid

  för patientarbete för sjuksköterskor och läkare

  LS 0306-1877

  Motionen

  Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om

  representation från de regionala beredningarna i Hälso- och

  sjukvårdsutskottet

  LS 0306-1880

  Motionen

  Motion 2003:46 av Margot Hedin och Cecilia Carpelan (fp) om

  screening av personer som har genetiska anlag för deibetes

  LS 0306-1881

  Motionen

  Motion 2003:47 av Carl-Anders Ifvarsson och Lena Huss (fp)

  om bristande smärtlindring för cancerpatienter

  LS 0306-1882

  Motionen

  Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på

  vatten i Södertälje

  LS 0306-1883

  Motionen

  Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar

  för att förbättra barns psykiska hälsa

  LS 0306-1884

  Motionen

  Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning

  för äldre medarbetare

  LS 0306-1885

  Motionen

  Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) om att

  uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktik

  LS 0306-1886

  Motionen

  Motion 2003:52 av Sonia Lunnegård (kd) om att landstinget bör

  utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen

  LS 0306-1887

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 14.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om sprututbytesprogram

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  b) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om valfrihet inom konstgjord befruktning

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  c) Fråga av Carin Håkansson (fp) om tonårsaborter

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  d) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om avgift för gynokologisk hälsokontroll

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  e) Fråga av Stig Nyman (kd) om ev åtgärder inom psykiatrin med anledning av händelserna i Gamla stan och Åkeshov

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  f) Fråga av Stig Nyman (kd) om rekrytering av blodgivare

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  g) Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om blodbrist i sommar

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  h Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om Gärdets geriatriska enhet

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  i Fråga av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2003

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  j) Fråga av Inga-Britt Backlund (kd) om att subventionera s k höftskydd för äldre

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  k) Fråga av Fatima Nur (m) om offentliga möten i de geografiska beredningarnas regi - "Öppet hus"

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  l) Fråga av Pia Lidwall (kd) om driften av Blackebergs vårdcentral

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  m) Fråga av Maria Wallhager (fp) om att granska Locum och övriga verksamheter inom SLL

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  n) Fråga av Maria Wallhager (fp) om lättillgänglig information om representationsbestämmelser

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 16.
  Bordlagd interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 17.
  Bordlagd interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 18.
  Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården LS 0305-1655

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 19.
  Interpellation 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den specialiserade ätstörningsvårdenLS 0305-1656

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 20.
  Interpellation 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARS-epidemin i TorontoLS 0305-1657

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 21.
  Interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska beredningarnaLS 0305-1658

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 22.
  Interpellation 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren i TumbaLS 0305-1659

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 23.
  Interpellation 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten på Huddinge sjukhusLS 0305-1660

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 24.
  Interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 11. 25.
  Interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 12. 26.
  Interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälningsärenden

 1. 27.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets NO efter Elwe Nilsson (m) inkalla Lotta Lindblad Söderman (m), dels till ny ersättare efter Lotta Lindblad Söderman utse Birgitta Almlöf (m), dels till ny ersättare i valkrets SV efter Maria Brodin (s) utse Berit Larsson (s), dels till ny ersättare i valkrets SV efter Elaine Österberg (v) utse Silvia Gunduz (v), dels till ny ersättare i valkrets 4 efter Peter Linnstrand (v) utse Karin Nyström (v)LS 0301-0401

Beslutsärenden

 1. 28.
  Åtgärder med anledning av månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003 (förslag 42)LS 0305-1653

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina respektive förslag.

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes anmäldes och besvaras vid nästa sammanträde

 1. 29.
  Interpellation 2003:59 av Hans Erik Malmros (m) om nedskärningar inom AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0305-1755
  Interpellationen
 2. 30.
  Interpellation 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane Cederqvists uttalande om landstingets ekonomi kan tas på allvarLS 0306-1828
  Interpellationen
 3. 31.
  Interpellation 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkareLS 0306-1829
  Interpellationen
 4. 32.
  Interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830
  Interpellationen
 5. 33.
  Interpellation 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet dödsfall vid hjärtinfarktLS 0306-1831
  Interpellationen
 6. 34.
  Interpellation 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda operationerLS 0306-1832
  Interpellationen
 7. 35.
  Interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833
  Interpellationen
 8. 36.
  Interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguideLS 0306-1834
  Interpellationen
 9. 37.
  Interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.