Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse 2002-09-10

Kungörelse 2002-09-10

Dag:
Tisdag den 10 september 2002
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 10 september 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-Tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-Tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny ersättare i valkrets VI efter Homa Pakjoo (v) utse Rashad Rached (v)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

 1. 5.
  Förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting(förslag 60)LS 0201-0020landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Ombyggnad av Sachsska Barnsjukhuset för barn- och ungdomspsykiatri (förslag 61)LS 0203-0125 landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ansökan om förlängning av SOCSAM-försöket i Haninge kommun (förslag 62)LS 0205-0225landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm (förslag 63) LS 0205-0237landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar(förslag 64)LS 0205-0256landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende övertagande av Busslinks leasingavtal (förslag 65) LS 0206-0311landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende nya pendeltågsvagnar (förslag 66) LS 206-0313landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

 1. 12.
  Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och lämning på dagis för färdtjänstresenärer (förslag 67) LS 0111-0632landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 13.
  Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering – extern rehabilitering (förslag 69) LS 0111-0630landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Motion 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) samt 2001:29 och 31 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad behandling och prevention av benskörhet ”osteoporos” (förslag 68) LS 0105-0319, LS 0109-0481 och LS 0109-0483landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Andres Käärik

 1. 15.
  Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad tillgång till kognitiva terapier (förslag 70) LS 0109-0480landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda valLS 0208-0334 m flvalberedningens förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen

  frågan

  b) Fråga av Anna Berger Kettner (s) om Swebus trafik i Nacka/Värmdö och Botkyrka/Huddinge

  frågan

  c) Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om effekter av konkurrensutsättning

  frågan

  d) Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om klagan till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

  frågan

  e) Fråga av Brit Rundberg (v) om hur satsningen på privatsjukvård drabbat de svårast sjuka

  frågan

  f) Fråga av Herta Fischer (v) om psykoterapiutbildningens fortbestånd

  frågan

  g) Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om flygbladsutdelning vid Danderyds sjukhus

  frågan

  h) Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om samverkansavtal mellan landstinget och ABC Livshälsan

  frågan

  i) Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om patientinformation om handikapphjälpmedel

  frågan

  j) Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om Färdtjänsten i länets ytterområden

  frågan

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2002:6 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215interpellationen
  interpellationssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2002:7 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvård LS 0205-0216interpellationen
  interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2002:8 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigade LS 0205-0217interpellationen
  interpellationssvaret
 4. 22.
  Interpellation 2002:9 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och rekrytera sjukvårdspersonal LS 0206-0286interpellationen
  interpellationssvaret
 5. 23.
  Interpellation 2002:10 av Lena-Maj Anding (mp) om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i Stockholms läns landsting LS 0206-0287interpellationen
  interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 24.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 dels till ny ledamot i valkrets SO efter Per-Eric Rosencrantz (fp) inkalla Anders Noréus (fp), dels till ny ersättare efter Anders Noréus utse Else-Britt Rhudin-Hall (fp

   

Anmälan av interpellationer

 1. 25.
  Inga nya interpellationer har inkommit
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2002-09-10

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting(förslag 60)LS 0201-0020

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 2. 6.
  Ombyggnad av Sachsska Barnsjukhuset för barn- och ungdomspsykiatri (förslag 61)LS 0203-0125

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 3. 7.
  Ansökan om förlängning av SOCSAM-försöket i Haninge kommun (förslag 62)LS 0205-0225

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 8.
  Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm (förslag 63) LS 0205-0237

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservation: mp till förmån för sitt återremissyrkande

   

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 5. 9.
  Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar(förslag 64)LS 0205-0256

   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 6. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende övertagande av Busslinks leasingavtal (förslag 65) LS 0206-0311

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservation: s, v och mp för återremiss

   

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 7. 11.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende nya pendeltågsvagnar (förslag 66) LS 206-0313

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 8. 12.
  Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och lämning på dagis för färdtjänstresenärer (förslag 67) LS 0111-0632

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer:
  s och v till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  mp till förmån för sitt uttalande i landstingsstyrelsen

 9. 13.
  Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering – extern rehabilitering (förslag 69) LS 0111-0630

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer:
  s till förmån för sin reservationen i landstingsstyrelsen

  v och mp till förmån för motionerna

 10. 14.
  Motion 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) samt 2001:29 och 31 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad behandling och prevention av benskörhet ”osteoporos” (förslag 68) LS 0105-0319, LS 0109-0481 och LS 0109-0483

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: s, v och mp till förmån för motionen

 11. 15.
  Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad tillgång till kognitiva terapier (förslag 70) LS 0109-0480

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: v och mp till förmån för motionen

   

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda valLS 0208-0334 m fl

  Beslut: enligt valberedningens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Hans Håkansson (m) från uppdragen som ledamot I landstingsfullmäktige, valkrets NO samt ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen och för Torbjörn Ekström (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Leasing AB Garnis.

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning:

  Bengt Cedrenius (mp) om insemination av lesbiska kvinnor

  LS 0209-0375

  motionen

  Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget

  LS 0209-0376

  motionen

  Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för

  hyperaktiva barn

  LS 0209-0377

  motionen

  Sunhild Dietrich-Larsson (mp) och Roland von Malmborg (mp) om

  åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar

  LS 0209-0378

  motionen

  Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska

  fält

  LS 0209-0379

  motionen

   

  Lena-Maj Anding m fl (MP) om en långsiktig strategi för en

  utveckling av landstingets folkhälsoarbete

  LS 0209-0380

  motionen

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
     a) Bordlagd fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen

  Frågan besvarades

  b) Fråga av Anna Berger Kettner (s) om Swebus trafik i Nacka/Värmdö och Botkyrka/Huddinge

  Frågan besvarades

  c) Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om effekter av konkurrensutsättning

  Frågan bordlades

  d) Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om klagan till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

  Frågan bordlades

  e) Fråga av Brit Rundberg (v) om hur satsningen på privatsjukvård drabbat de svårast sjuka

  Frågan besvarades

  f) Fråga av Herta Fischer (v) om psykoterapiutbildningens fortbestånd

  Frågan besvarades

  g) Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om flygbladsutdelning vid Danderyds sjukhus

  Frågan besvarades

  h) Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om samverkansavtal mellan landstinget och ABC Livshälsan

  Frågan besvarades

  i) Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om patientinformation om handikapphjälpmedel

  Frågan besvarades

  j) Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om Färdtjänsten i länets ytterområden

  Frågan besvarades

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2002:6 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2002:7 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvård LS 0205-0216

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2002:8 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigade LS 0205-0217

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 22.
  Interpellation 2002:9 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och rekrytera sjukvårdspersonal LS 0206-0286

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 23.
  Interpellation 2002:10 av Lena-Maj Anding (mp) om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i Stockholms läns landsting LS 0206-0287

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och skall besvaras vid nästa sammanträde:

 1. 25.
  Inga nya interpellationer har inkommit

   

Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.