Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse 2002-02-12

Kungörelse 2002-02-12

Dag:
Tisdag den 12 februari 2002
Tid:
09:30 - 00:00
tisdagen den 12 februari 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas ca kl 17.00. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 dels till ny ledamot i valkrets II efter Björn Sjöberg (s) inkalla Johan Heinonen (s), dels till ny ersättare efter Johan Heinonen (s) utse Novin Harsan (s), dels till ny ledamot i valkrets IV efter Paul Lappalainen (mp) inkalla Lars Ahlqvist (mp), dels till ny ersättare efter Lars Ahlqvist (mp) utse Tony Nilsson (mp), dels till ny ledamot i valkrets I efter Ulla Richter (s) inkalla Johan Sjölander (s), dels till ny ersättare efter Johan Sjölander (s) utse Karin Falk (s), dels till ny ersättare i valkrets NV efter Margaretha Björkman (v) utse Antonio Castellanos (v), dels till ny ersättare i valkrets SO efter Ulla Olsson-Engström (v) utse Rolf Hals (v)LS 0110-0577, 0110-0581, 0111-0622, 0111-0638

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

 1. 5.
  Pensionspremier för Stockholms konserthusstiftelse (förslag 1)LS 0111-0597landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar (förslag 2)LS 0110-0562landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 50 Vagn 2000 och 15 spårvagnar (förslag 3)LS 0112-0663landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården (förslag 4)LS 9802-0162landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Motion 2001:19 av Åke Askensten m fl (mp) om minskad energianvändning (förslag 5)LS 0104-0224landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

 1. 10.
  Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter (förslag 6)LS 0104-0223landstingsstyrelsens förslag
 2. 11.
  Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik (förslag 7)LS 0105-0321 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 12.
  Motion 2000:54 av Brit Rundberg (v) om bevakningssystem till grund för prevention gentemot narkotikamissbruk (förslag 8)LS 0012-0766landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2001:09 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att landstinget utbildar sin personal i homokompetens (förslag 9)LS 0103-0167landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Andres Käärik

 1. 14.
  Motion 2000:45 av Inger Persson och Marianne Ramström (v) om hälsosamtal för äldre (förslag 10)LS 0010-0589landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2000:55 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om mer konstnärliga terapier - när orden inte räcker – inom landstingets psykiatriska sjukvård (förslag 11)LS 0012-0767 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 12)valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av nya motioner.Motionerna publiceras i "LF-besluten" efter sammanträdet.

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågorFrågor a - g

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2001:30 av Janet Mackegård (s) om situationen för barnen som väntar på att få hjälp från habiliteringscentrum Nord LS 0111-0610

  interpellationen
  interpellationssvaret

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2001:31 av Inger Ros (s) om borttagna kontroller i barnhälsovårdenLS 0111-0613
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2001:32 av Kenneth Sjökvist (s) om framtidens personal i vårdenLS 0111-0614interpellationen
  interpellationssvaret
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2001:33 av Boel Carlsson (s) om information via högtalarsystemet till trafikanterna i tunnelbananLS 0111-0616interpellationen
  interpellationssvaret
 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2001:34 av Herta Fischer (v) om storleken på landstingets ersättning för barntandvårdLS 0111-0619interpellationen
  interpellationssvaret
 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2001:35 av Saime Bilici (v) om tillgängligheten inom primärvårdenLS 0111-0620interpellationen
  interpellationssvaret
 7. 25.
  Interpellation 2001:36 av Bengt Cedrenius (mp) om kollektivtrafik med biogasdrivna båtar på Stockholms vattenLS 0112-0670

  interpellationen

  interpellationssvaret

 8. 26.
  Interpellation 2001:37 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om att stimulera landstingets miljöarbeteLS 0112-0671interpellationen
  interpellationssvaret
 9. 27.
  Interpellation 2001:38 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om ungdomar med sammansatta problem som NU-teamet på Sachsska har observeratLS 0112-0672interpellationen
  interpellationssvaret
 10. 28.
  Interpellation 2001:39 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om komplementärmedicinsk forskningLS 0112-0673interpellationen
  interpellationssvaret
 11. 29.
  Interpellation 2001:40 av Jan Wattsgård (v) om övergång till talböcker på Daisy-skivorLS 0112-0678interpellationen
  interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2001:41 av Brit Rundberg (v) om rätten för patienter utan uppehållstillstånd i Sverige att få behandling med bromsmediciner mot HIV/AIDSLS 0112-0679interpellationen
  interpellationssvaret
 13. 31.
  Interpellation 2001:42 av Marie-Louise Sellin (s) om tillgängligheten till omhändertagandet av psykiskt sjuka patienter i NorrtäljeLS 0112-0680interpellationen
  interpellationssvaret
 14. 32.
  Interpellation 2001:43 av Janet Mackegård (s) om jämställdhetsarbetet i Stockholms läns landstingLS 0112-0681interpellationen
  interpellationssvaret
  förteckning över jämställdhetsplaner
 15. 33.
  Interpellation 2001:44 av Anna Berger Kettner (s) om framkomligheten för stomlinjebussarna i Stockholms innerstadLS 0112-0682interpellationen
  interpellationssvaret

Nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2002:03 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om folkhälsoarbetet i det medicinska programarbetetLS 0202-0087interpellationen
 2. 35.
  Interpellation 2002:01 av Kristina Söderlund (s) om sammanhållen rehabiliteringLS 0202-0088interpellationen
 3. 36.
  Interpellation 2002:02 av Jan Strömdahl (v) om ökade kostnader för sjukvård och kollektivtrafik till följd av dålig snöröjningLS 0202-0088interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

LF-besluten den 12 februari

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Pensionspremier för Stockholms konserthusstiftelse (förslag 1)LS 0111-0597

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 2. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar (förslag 2)LS 0110-0562

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet förklarades omedelbart justerat.

 3. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 50 Vagn 2000 och 15 spårvagnar (förslag 3)LS 0112-0663

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet förklarades omedelbart justerat.

 4. 8.
  Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården (förslag 4)LS 9802-0162
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Motion 2001:19 av Åke Askensten m fl (mp) om minskad energianvändning (förslag 5)LS 0104-0224
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer: mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

 6. 10.
  Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter (förslag 6)LS 0104-0223

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer:
  v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

 7. 11.
  Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik (förslag 7)LS 0105-0321

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer: mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

 8. 12.
  Motion 2000:54 av Brit Rundberg (v) om bevakningssystem till grund för prevention gentemot narkotikamissbruk (förslag 8)LS 0012-0766
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 13.
  Motion 2001:09 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att landstinget utbildar sin personal i homokompetens (förslag 9)LS 0103-0167

  Beslut: - efter votering - enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservationer:
  s + v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 10. 14.
  Motion 2000:45 av Inger Persson och Marianne Ramström (v) om hälsosamtal för äldre (förslag 10)LS 0010-0589
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 15.
  Motion 2000:55 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om mer konstnärliga terapier - när orden inte räcker – inom landstingets psykiatriska sjukvård (förslag 11)LS 0012-0767

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer: s + v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 12)
  Beslut:
  Fullmäktige beslutade att medge Sunhild Dietrich-Larsson (mp) begärd befrielse från uppdrag som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och att förrätta fyllnadsval i anledning därav samt att välja en ledamot i skattenämnden för skattekontor Riks efter S Ciziri (v). Därefter beslutade fullmäktige enligt
  vallistan.

  Beslutet förklarades omedelbart justerat - under rubriken Bordlagda val - vad gäller val av jurymän (s) för tryckfrihetsmål, första och andra gruppen.

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av nya motioner.Motionerna publiceras i "LF-besluten" efter sammanträdet.

  Följande motion anmäldes:

   

  Gertrud Brorsson (mp) om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm
  LS 0202-0107

  motionen

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  frågelistan
  landstingsrådet Stig Nymans svar på fråga d)

  Frågorna a - b samt e bordlades. Övriga frågor besvarades

Besvarande av interpellationer

OBS! att ordningsföljden mellan punkterna ändrats!

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2001:30 av Janet Mackegård (s) om situationen för barnen som väntar på att få hjälp från habiliteringscentrum Nord LS 0111-0610

  interpellationen
  interpellationssvaret Stig Nymans interpellationssvar 

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

   

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2001:31 av Inger Ros (s) om borttagna kontroller i barnhälsovårdenLS 0111-0613

  interpellationen
  landstingsrådet Andres Kääriks interpellationssvar

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2001:32 av Kenneth Sjökvist (s) om framtidens personal i vårdenLS 0111-0614

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2001:33 av Boel Carlsson (s) om information via högtalarsystemet till trafikanterna i tunnelbananLS 0111-0616

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2001:34 av Herta Fischer (v) om storleken på landstingets ersättning för barntandvårdLS 0111-0619

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2001:35 av Saime Bilici (v) om tillgängligheten inom primärvårdenLS 0111-0620

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 7. 25.
  Interpellation 2001:36 av Bengt Cedrenius (mp) om kollektivtrafik med biogasdrivna båtar på Stockholms vattenLS 0112-0670

  interpellationen

  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 8. 26.
  Interpellation 2001:37 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om att stimulera landstingets miljöarbeteLS 0112-0671

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 9. 27.
  Interpellation 2001:38 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om ungdomar med sammansatta problem som NU-teamet på Sachsska har observeratLS 0112-0672

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 10. 28.
  Interpellation 2001:39 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om komplementärmedicinsk forskningLS 0112-0673

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 11. 29.
  Interpellation 2001:40 av Jan Wattsgård (v) om övergång till talböcker på Daisy-skivorLS 0112-0678

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 12. 30.
  Interpellation 2001:41 av Brit Rundberg (v) om rätten för patienter utan uppehållstillstånd i Sverige att få behandling med bromsmediciner mot HIV/AIDSLS 0112-0679

  interpellationen
  interpellationssvaret Folke Schötts interpellationssvar

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 13. 31.
  Interpellation 2001:42 av Marie-Louise Sellin (s) om tillgängligheten till omhändertagandet av psykiskt sjuka patienter i NorrtäljeLS 0112-0680

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 14. 32.
  Interpellation 2001:43 av Janet Mackegård (s) om jämställdhetsarbetet i Stockholms läns landstingLS 0112-0681

  interpellationen
  interpellationssvaret
  förteckning över jämställdhetsplaner

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

 15. 33.
  Interpellation 2001:44 av Anna Berger Kettner (s) om framkomligheten för stomlinjebussarna i Stockholms innerstadLS 0112-0682

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

Nya interpellationer

Anmälan av nya interpellationer.

 1. 34.
  Interpellation 2002:03 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om folkhälsoarbetet i det medicinska programarbetetLS 0202-0087
  interpellationen
 2. 35.
  Interpellation 2002:01 av Kristina Söderlund (s) om sammanhållen rehabiliteringLS 0202-0088
  interpellationen
 3. 36.
  Interpellation 2002:02 av Jan Strömdahl (v) om ökade kostnader för sjukvård och kollektivtrafik till följd av dålig snöröjningLS 0202-0088
  interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.