Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse 14 maj 2002

Kungörelse 14 maj 2002

Dag:
Tisdag den 14 maj 2002
Tid:
00:00 - 00:00
tisdagen den 14 maj 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas ca kl 17.00. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-Tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-Tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 37)LS 0204-0181landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

 1. 5.
  Förslag till regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS (förslag 38)LS 0110-0561landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Andres Käärik

 1. 6.
  Yttrande över revisionsrapport Granskning av rutiner för registrering och inventering av konst samt uppdrag till kulturnämnden (förslag 39)LS 0112-0659landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Fastställande av slutlig ram 2001 samt verksamhetsplan 2002 för SOCSAM i Haninge kommun (förslag 40)LS 0201-0038landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 8.
  Bordlagd motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapande av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)LS 0005-0333landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

 1. 9.
  Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms läns landsting (förslag 41)LS 0103-0171landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 10.
  Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa hivpositiva missbrukare döende i AIDS (förslag 42)LS 0105-0316landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Folke Schött

 1. 11.
  Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska sjukhuset (förslag 43)LS 9709-0801landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus (förslag 44)LS 9804-0389landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbas av Parkinsons sjukdom (förslag 45)LS 0111-0675landstingsstyrelsens förslag
 4. 14.
  Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att landstinget bör få rätt att lägga en särskild sjukvårdsavgift på tobaksvaror (förslag 46)LS 0011-0676landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Nominering av ledamöter och ersättare m m i styrelsen för Mälardalstrafik AB (förslag 47)LS 0204-0184valberedningens förslag
 2. 16.
  Val av ledamöter och ersättare m m i Almi Företagspartner AB och Svenska Jägareförbundets avdelning för Stockholms län (förslag 48)LS 0204-0185valberedningens förslag
 3. 17.
  Vissa fyllnadsval och bordlagda val (förslag 49)valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågorfraga a) (bordlagd vid sammanträdena i februari, mars och april)
  fråga b)

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  2002:4 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landstingLS 0204-0170interpellationen
  interpellationssvaret

Anmälan av interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2002:05 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets underskott 2002LS 0205-0214interpellationen
 2. 22.
  Interpellation 2002:06 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215interpellationen
 3. 23.
  Interpellation 2002:07 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvårdenLS 0205-0216interpellationen
 4. 24.
  Interpellation 2001:08 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigadeLS 0205-0217interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

LF-besluten 14 maj 2002

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 37)LS 0204-0181
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Förslag till regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS (förslag 38)LS 0110-0561
  Beslut: - sedan fullmäktige (efter votering med röstsiffrorna 113 för och 23 emot att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde) avslagit yrkanden från v och från mp om återremiss - enligt landstingsstyrelsens förslag

  Vidare beslutade fullmäktige att avslå tilläggsyrkande fp.

  Reservationer:
  s till förmån för eget förslag
  v till förmån för eget förslag
  mp till förmån för eget förslag

 3. 6.
  Yttrande över revisionsrapport Granskning av rutiner för registrering och inventering av konst samt uppdrag till kulturnämnden (förslag 39)LS 0112-0659
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Fastställande av slutlig ram 2001 samt verksamhetsplan 2002 för SOCSAM i Haninge kommun (förslag 40)LS 0201-0038
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Bordlagd motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapande av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)LS 0005-0333
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservationer:
  s + v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 6. 9.
  Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms läns landsting (förslag 41)LS 0103-0171

  Beslut: - efter votering med 62 ja-röster (= bifall till landstingsstyrelsens förslag) och 53 nejröster - enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer:
  s, v och mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 7. 10.
  Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa hivpositiva missbrukare döende i AIDS (förslag 42)LS 0105-0316
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservationer: s + v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 8. 11.
  Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska sjukhuset (förslag 43)LS 9709-0801
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 12.
  Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus (förslag 44)LS 9804-0389
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 10. 13.
  Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbas av Parkinsons sjukdom (förslag 45)LS 0111-0675
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 11. 14.
  Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att landstinget bör få rätt att lägga en särskild sjukvårdsavgift på tobaksvaror (förslag 46)LS 0011-0676

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Reservation: v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

Valärenden

 1. 15.
  Nominering av ledamöter och ersättare m m i styrelsen för Mälardalstrafik AB (förslag 47)LS 0204-0184

  Beslut: enligt valberedningens förslag:

  Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2002 t o m ordinarie bolagsstämma 2003

  Ledamöter

  m Elwe Nilsson
  s Anna Berger Kettner

  Ersättare

  m Björn Hamilton
  s Sven-Inge Nylund

  Revisor

  m Bo Klasmark

  Revisorsersättare

  s Kenneth Strömberg

 2. 16.
  Val av ledamöter och ersättare m m i Almi Företagspartner AB och Svenska Jägareförbundets avdelning för Stockholms län (förslag 48)LS 0204-0185
  Beslut: enligt valberedningens förslag:

  Almi Företagspartner AB

  ledamöter

  revisor

  revisorsersättare

  Svenska Jägareförbundets avdelning för Stockholms län

  Ledamöter

  m Sten G Nyström

  Ersättare

  s Gösta Sand

  Detta val förklarades omedelbart justerat

 3. 17.
  Vissa fyllnadsval och bordlagda val (förslag 49)

  Beslut: enligt valberedningens förslag

  FYLLNADSVAL

  Ambulanssjukvården i Storstockholm AB intill utgången av 2002

  Ordförande

  - Gunnar Schön (efter L Lindberg)

  Detta val förklarades omedelbart justerat.

  S:t Eriks Ögonsjukhus AB intill utgången av 2002

  Ledamöter

  - Gunilla Berg (efter S Sahlin)
  - Ingrid Bonde (efter B Rosén)
  - Eva Cederbalk (efter L Lindberg)
  - Ulf Lundahl (efter L Widmark)

  Ordförande

  - Eva Cederbalk (efter P-O Karlsson)

  Detta val förklarades omedelbart justerat

  Länsrätten intill utgången av 2002

  Nämndeman

  s Bordlägges (efter A Fondberg)

  BORDLAGDA VAL

  Norrtälje sjukhus AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige

  Ledamot

  - Bordlägges

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner
  En motion av Janet Mackegård m fl (s) om arbetsmiljön och jämställdheten inom hälso- och sjukvården anmäldes och överlämnades till landstingsstyrelsen för beredning.

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågor
  Fråga a) utgick.

  Fråga b) bordlades.

  frågan

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  2002:4 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landstingLS 0204-0170

  interpellationen
  interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad.

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och skall besvaras vid nästa sammanträde:

 1. 21.
  Interpellation 2002:05 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets underskott 2002LS 0205-0214
  interpellationen
 2. 22.
  Interpellation 2002:06 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215
  interpellationen
 3. 23.
  Interpellation 2002:07 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvårdenLS 0205-0216
  interpellationen
 4. 24.
  Interpellation 2001:08 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigadeLS 0205-0217
  interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.