Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse 11 mars 2003 med tillägg

Kungörelse 11 mars 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 mars 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 11 mars 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets SO efter Pia Lindberg (s) inkalla Jonas Hellberg (s), dels till ny ersättare efter Jonas Hellberg (s) utse Anders Norman (s), dels till ny ledamot i valkrets SV efter Mats Pertoft (mp) inkalla Håkan Apelkrona (mp), dels till ny ersättare efter Håkan Apelkrona (mp) utse Ewa Konradsson (mp), dels till ny ersättare i valkrets III efter Christian Fischerström (m) utse Carl-Johan Ljungberg (m), dels till ny ersättare i valkrets I efter Marianne Dahlin-Rosberg (fp) utse Alexander MacNally (fp)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 12)LS 0208-0345landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 6.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvården (förslag 13)LS 0301-0002landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 7.
  Förslag till hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 14)LS 0205-0220landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 8.
  Motion 2002:2 av Olof Pontusson (s) om genomförande av barnkonventionen (förslag 15)LS 0204-0180landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 9.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 16)LS 0302-0605förslag
 2. 10.
  Val av ledamöter till Mälardalsrådets utskott (förslag 17)LS 0301-0415förslag

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 12.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingen LS 0301-0035 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 14.
  Interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om ökningen av antalet anmälda fall av syfilisLS 0301-0379 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 15.
  Interpellation 2003:10 av John Glas (fp) om medel till AB Storstockholms Lokaltrafik inför eventuellt försök med trängselavgifter LS 0302-0612Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 16.
  Interpellation 2003:11 av Cecilia Carpelan (fp) om att rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin LS 0302-0613Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 17.
  Interpellation 2003:12 av Birgitta Rydberg (fp) om mobiltelefoner på akutsjukhus LS 0302-0614 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 18.
  Interpellation 2003:13 av Birgitta Rydberg (fp) om hygienartiklar till patienter på akutsjukhus LS 0302-0615Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 19.
  Interpellation 2003:14 av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2003LS 0302-0616Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 20.
  Interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjukaLS 0302-0620Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 21.
  Interpellation 2003:16 av Jan Liliemark (fp) om hur (s) ska minska läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landstingLS 0302-0622Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 22.
  Interpellation 2003:17 av Cecilia Carpelan (fp) om mer pengar till psykiatrinLS 0302-0623 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 23.
  Interpellation 2003:18 av Andres Käärik (fp) om varför primärvården inte längre byggs utLS 0302-0625 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 24.
  Interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött (m) om förlossningsvårdenLS 0302-0630 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 25.
  Interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 26.
  Interpellation 2003:21 av Lars Joakim Lundquist (m) om framtiden för privatpraktiserande gynekologerLS 0302-0634 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 27.
  Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkareLS 0302-0644 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 28.
  Interpellation 2003:23 av Chris Heister (m) om överföringen av kostnader för sjukskrivningar på offentliga arbetsgivareLS 0302-0638 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 29.
  Interpellation 2003:24 av Michael Stjernström (kd) om trafiklandstingsrådets syn på hur trängselavgifter kommer att påverka Storstockholms Lokaltrafik ABLS 0302-0642 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 30.
  Interpellation 2003:25 av Stig Nyman (kd) om koordinatorfunktion för att ta hand om möjliga organdonatorer och deras anhörigaLS 0302-0643 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 31.
  Interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande nedmontering av specialisttandvården vid EastmaninstitutetLS 0302-0645 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 32.
  Anmälan av Stockholms läns landstings skrivelse, med syfte att få till stånd en förändring av utjämningssystemet, vilken överlämnats vid uppvaktningen av regeringen i enlighet med landstingfullmäktiges beslut LS 0301-0401 Skrivelse till Regeringen
  Tjänstemannapromemoria
  Bilaga 1

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2003:27 av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka LS 0303-1087 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2003:29 av Lars B Strand (fp) om samverkan med kommunerna LS 0303-1089 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2003:30 av Birgitta Rydberg (fp) om stängningen av Stenhamra vårdcentral LS 0303-1090 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2003:31 av Birgitta Rydberg (fp) om brist på välutbildad personal inom barnsjukvården LS 0303-1091 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2003:32 av Andres Käärik (fp) om dålig kännedom hos allmänheten om vårdgarantin och valfriheten inom vården LS 0303-1092 Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2003:33 av Andres Käärik (fp) om ST-läkare i allmänmedicin LS 0303-1093 Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2003:34 av Bo Johansson (fp) om bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska sjukhuset LS 0303-1094 Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2003:35 av Olov Lindquist (fp) om varför inte Djurgårdslinjen förlängs till Centralen LS 0303-1095 Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2003:36 av Chris Heister (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms län LS 0303-1096 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2003-03-11

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 12)LS 0208-0345
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvården (förslag 13)LS 0301-0002

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservation: m-, fp- och kd-ledamöterna till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 7.
  Förslag till hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 14)LS 0205-0220

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag med följande tilläggsatt-sats "att kontinuerligt följa upp hur landstingets hjälpmedelspolicy och regelverk fungerar"

   

  Reservation: m-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut avseende de två första att-satserna till förmån det gemensamma förslaget

 4. 8.
  Motion 2002:2 av Olof Pontusson (s) om genomförande av barnkonventionen (förslag 15)LS 0204-0180
  Beslut: enligt  landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 9.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 16)LS 0302-0605

  förslag

   

  Beslut: enligt valberedningen

 2. 10.
  Val av ledamöter till Mälardalsrådets utskott (förslag 17)LS 0301-0415

  förslag

   

  Beslut: enligt fullmäktige

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning
  Motion 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information
  om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av
  höftledsdislokation
  LS 0303-1147

  Motionen

  Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad
  flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin
  till vuxenpsykiatrin
  LS 0303-1148

  Motionen

  Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat sammarbete
  med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg
  för att få behålla körkortet eller få körkortstillstånd
  LS 0303-1150

  Motionen

  Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya
  metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom
  LS 0303-1153

  Motionen

  Motion 2003:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättnings-
  system som understödjer vårdutvecklingen
  LS 0303-1149

  Motionen

  Motion 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om neonatalvård vid
  Södertälje sjukhus
  LS 0303-1151

  Motionen

  Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp)
  om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen
  i Solna
  LS 0303-1152

  Motionen

  Motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av
  servicelinje i Årsta
  LS 0303-1154

  Motionen

  Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti
  i buss på motorväg
  LS 0303-1155

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 12.
  Besvarande av frågor

  a) Bordlagd fråga av Birgitta Rydberg (fp) om behov av ökad ekonomisk hjälp från staten till Stockholms läns landsting

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  b) Bordlagd fråga av Andres Käärik (fp) om information före principiellt viktiga beslut

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  c) Fråga av Maria Wallhager (fp) om porrfilmer på hotellrum

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  d) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om situationen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).
  e) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om köerna till anorexivården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).
  f) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om rehabiliteringsgarantin

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  g) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom ätstörningsvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  h) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om minskad valfrihet för patienterna inom sjukvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  i) Fråga av Andres Käärik (fp) om det finns tilräckligt med strålbehandlingskapacitet för palliativ behandling

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  j) Fråga av Cecilia Carpelan (fp) om nationellt husläkarsystem

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  k) Fråga av Pia Lidwall (kd) om 0-7-90 regeln

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s).
  l) Fråga av Stig Nyman (kd) om indragen tandvård för barn

  Frågan
  bordlades
  m) Fråga av Hans-Erik Malmros (m) synskadades möjlighet att ta del av SL:s nya hemsida

  Frågan
  besvarades av ordföranden i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse Anna Berger Kettner (s).
  n) Fråga av Hans-Erik Malmros (m) om bristen på information till färdtjänstens kunder

  Frågan
  besvarades av ordföranden i färdtjänstnämnden Johan Sjölander (s).
  o) Fråga av Andres Käärik (fp) om långa väntetider vid akutmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s).

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingen LS 0301-0035

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 14.
  Interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om ökningen av antalet anmälda fall av syfilisLS 0301-0379

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 15.
  Interpellation 2003:10 av John Glas (fp) om medel till AB Storstockholms Lokaltrafik inför eventuellt försök med trängselavgifter LS 0302-0612

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 16.
  Interpellation 2003:11 av Cecilia Carpelan (fp) om att rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin LS 0302-0613

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 17.
  Interpellation 2003:12 av Birgitta Rydberg (fp) om mobiltelefoner på akutsjukhus LS 0302-0614

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 18.
  Interpellation 2003:13 av Birgitta Rydberg (fp) om hygienartiklar till patienter på akutsjukhus LS 0302-0615

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 19.
  Interpellation 2003:14 av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2003LS 0302-0616

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 20.
  Interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjukaLS 0302-0620

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 21.
  Interpellation 2003:16 av Jan Liliemark (fp) om hur (s) ska minska läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landstingLS 0302-0622

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 22.
  Interpellation 2003:17 av Cecilia Carpelan (fp) om mer pengar till psykiatrinLS 0302-0623

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 23.
  Interpellation 2003:18 av Andres Käärik (fp) om varför primärvården inte längre byggs utLS 0302-0625

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 24.
  Interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött (m) om förlossningsvårdenLS 0302-0630

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 25.
  Interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 14. 26.
  Interpellation 2003:21 av Lars Joakim Lundquist (m) om framtiden för privatpraktiserande gynekologerLS 0302-0634

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 27.
  Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkareLS 0302-0644

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 28.
  Interpellation 2003:23 av Chris Heister (m) om överföringen av kostnader för sjukskrivningar på offentliga arbetsgivareLS 0302-0638

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 29.
  Interpellation 2003:24 av Michael Stjernström (kd) om trafiklandstingsrådets syn på hur trängselavgifter kommer att påverka Storstockholms Lokaltrafik ABLS 0302-0642

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 30.
  Interpellation 2003:25 av Stig Nyman (kd) om koordinatorfunktion för att ta hand om möjliga organdonatorer och deras anhörigaLS 0302-0643

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 19. 31.
  Interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande nedmontering av specialisttandvården vid EastmaninstitutetLS 0302-0645

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2003:27 av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka LS 0303-1087
  Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088
  Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2003:29 av Lars B Strand (fp) om samverkan med kommunerna LS 0303-1089
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2003:30 av Birgitta Rydberg (fp) om stängningen av Stenhamra vårdcentral LS 0303-1090
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2003:31 av Birgitta Rydberg (fp) om brist på välutbildad personal inom barnsjukvården LS 0303-1091
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2003:32 av Andres Käärik (fp) om dålig kännedom hos allmänheten om vårdgarantin och valfriheten inom vården LS 0303-1092
  Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2003:33 av Andres Käärik (fp) om ST-läkare i allmänmedicin LS 0303-1093
  Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2003:34 av Bo Johansson (fp) om bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska sjukhuset LS 0303-1094
  Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2003:35 av Olov Lindquist (fp) om varför inte Djurgårdslinjen förlängs till Centralen LS 0303-1095
  Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2003:36 av Chris Heister (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms län LS 0303-1096
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.