Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 8 juni 2016


Dag:
Onsdag den 8 juni 2016
Tid:
17:00


Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Information från kulturförvaltningen.

 • 3.

  Ärenden för kännedom

 • 4.

  Kulturnämndens medfinansiering av EUprojektet RIBS

 • 5.

  Samverkan i Myndigheten för kulturanalys kulturvaneundersökning riktad mot barn och unga

 • 6.

  Referensgrupp för bedömning av ansökningar om projekt-och verksamhetsstöd 2016 – 2018

 • 7.

  Riktlinjer för hantering av jäv

 • 8.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015, kulturnämnden

 • 9.

  Svar på remiss över förslag till miljöpolitiskt program 2017-2021, LS 2015-0092

 • 10.

  Organisatoriska möjligheter för Film Stockholm

 • 11.

  Ny rörelsefolkhögskola i Stockholms län

 • 12.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden 2016

 • 13.

  Rapport folkbildning

 • 14.

  Konstprogram: Konstnärlig gestaltning, S:t Görans sjukhus, Nya vård och behandlingsbyggnader

 • 15.

  Nästa sammanträde