Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 28 september 2016


Dag:
Onsdag den 28 september 2016
Tid:
17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av sekreterare september - december 2016

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden kulturnämnden 2016

 • 5.

  Konstnärlig gestaltning, Karolinska Huddinge, Allmänpsykiatri

 • 6.

  Regionalt Biblioteksråd - tillsättning av ny ledamot

 • 7.

  Byte av medlem i referensgrupp för bedömning av ansökningar om Projekt-och Verksamhetsstöd 2016 - 2018

 • 8.

  Prövning av nya regionala handikapp- och ungdomsorganisationer 2016

 • 9.

  Prövning av ny regional pensionärsorganisation 2016

 • 10.

  Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

 • 11.

  Delårsrapport 2016 Omedelbar justering

 • 12.

  Slutlig budget 2017 och plan för 2018-2021

 • 13.

  Nästa sammanträde