Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 26 september 2013


Dag:
Torsdag den 26 september 2013
Tid:
17:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Anmälan av protokolljustering

 • 3.

  Anmälningsärenden för kännedom

 • 4.

  Delårsbokslut 2013 (Andra utsändningen)

 • 5.

  Slutlig budget 2014 (Andra utsändningen)

 • 6.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2012

 • 7.

  Värdskap för Kulturkonferens 2013 i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och Stockholms stad

 • 8.

  Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

 • 9.

  Rapport avseende projektet Seniorkultur

 • 10.

  Yttrande över Motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum

 • 11.

  Yttrande över Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela Sladic (S) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin

 • 12.

  Framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

 • 13.

  Projektstöd Kultur i Vården 2013 (Andra utsändningen)

 • 14.

  Kultur i Vården – stöd till projektet Den stimulerande hjärnan

 • 15.

  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2013

 • 16.

  Uppföljning av kulturstöd 2011 (Andra utsändningen)

 • 17.

  Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2012

 • 18.

  Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

 • 19.

  Regionalt biblioteksråd – tillsättning av nya ledamöter t o m 2014

 • 20.

  Prövning av ny regional ungdomsorganisation – Ung Pirat Stockholmsdistriktet

 • 21.

  Nästa sammanträde