Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 24 februari 2016


Dag:
Onsdag den 24 februari 2016
Tid:
17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm


Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 3.

  Ärenden för kännedom

 • 4.

  Kulturnämndens årsbokslut 2015

 • 5.

  Remiss Betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) - TRN 2015-0192

 • 6.

  Remiss Ny Museipolitik (SOU 2015:89) Museiutredningen 2014-15, LS 2015-1418 Andra publiceringen

 • 7.

  Stockholms stadsbiblioteks begäran om att lösas från miljökravet för år 2016

 • 8.

  Konstprogram Nacka sjukhus

 • 9.

  Utredning om filmlivet i Stockholms län

 • 10.

  Kulturnämndens internkontrollplan 2016 Andra publiceringen

 • 11.

  Beräkning av verksamhetsstöd 2016 per medlem till ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning

 • 12.

  Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen 2016

 • 13.

  Stöd till scenkonst

 • 14.

  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2016 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

 • 15.

  Nästa sammanträde