Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 21 november 2013


Dag:
Torsdag den 21 november 2013
Tid:
17:00-18:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Anmälan av protokolljustering

 • 3.

  Anmälningsärenden för kännedom

 • 4.

  Kulturnämndens månadsrapport september och oktober 2013

 • 5.

  Firmatecknare för kulturnämnden 2014 (Andra utsändningen)

 • 6.

  Utanordnare för kulturnämnden 2014

 • 7.

  Val av sekreterare 2014

 • 8.

  Sammanträdestider 2014

 • 9.

  Utvärdering av verksamheten Kultur i Vården i Stockholms läns landsting. Utredaren Sara Wiklund från konsultföretaget Helseplan medverkar

 • 10.

  Återremitterat ärende: Yttrande över motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela Sladic´(s) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskola rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin

 • 11.

  Yttrande över Motion 2013:7 av Conny Fogelström och Johnny Nadérus (s) om att Stockholms läns landsting behöver ta fram ett idrottspolitiskt program

 • 12.

  Rapport rörande framtida verksamhet och organisation för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket. Utredaren Annette Johansson från konsultföretaget AnnJo konsulteri AB medverkar (Andra utsändningen)

 • 13.

  Yttrande över RUFS 2010 – underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (Andra utsändningen)

 • 14.

  Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2014

 • 15.

  Yttrande över remiss Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

 • 16.

  Nästa sammanträde