Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämndens sammanträde den 13 april 2016


Dag:
Onsdag den 13 april 2016
Tid:
17:00
Plats:
Folkoperan, Hornsgatan 72, Stockholm.


Anmälan om förhinder

Alliansen kallas till möte kl 16.30.
S, MP och V kallas till möte kl 16.30. Rum för gruppmöten anvisas på plats.
Kulturförvaltningen publicerar en andra omgång handlingar den 6 april 2016.

Dagordning

 • 1.

  Val av protokolljusterare

 • 2.

  Information från kulturförvaltningen

  Bl a kommer miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming och berättar om arbetet med RUFS 2050.
  Vi får också en beskrivning av Folkoperans verksamhet.

 • 3.

  Ärenden för kännedom

 • 4.

  Skrivelse från mp och v 2015-10-21om hur konsten inom trafiken hanteras

 • 5.

  Nya regionala stödformer 2017

 • 6.

  Referensgrupp till bedömning av ansökningar om projekt-och verksamhetsstöd

 • 7.

  Samarbete med Parkteatern 2016

 • 8.

  Avrapportering särskild satsning Kultur för asylsökande hösten 2015 och förslag för fortsättning 2016

 • 9.

  Kulturnämndens månadsrapport februari 2016

 • 10.

  Översyn av länskulturfunktionernas organisation och samverkan

 • 11.

  Konstnärlig gestaltning, S:t Görans sjukhus, Nya vård och behandlingsbyggnader (ärendet utgår)

 • 12.

  Förstudie kompetenscentrum kultur och hälsa

 • 13.

  Remiss över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för plan åren 2018-2021

 • 14.

  Remiss LS 2015-0833 Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016-2020

 • 15.

  Nästa sammanträde