Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 8 november 2007

Kulturnämnden den 8 november 2007

Dag:
Torsdag den 08 november 2007
Tid:
16:00 - 19:00
Plats:
Landstingsrevisorerna

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Utökat verksamhetsstöd till regional kulturverksam-het för 2007

  TJÄNSTEUTLÅTANDE

 5. 5.
  Projektstöd Kultur i Vården 2007
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 6. 6.
  Förfrågan från RSMH Stockholms läns distrikt om att använda överskott från beviljat kulturstöd 2006 till fortsatta kulturaktiviteter för RSMH-ungdomar
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 7. 7.
  Kulturstöd 2007 – ansökan från Re:Orient om förluststöd
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 8. 8.
  Kulturstöd 2007 – ansökan från Stockholms Filmfestival om engångsstöd i samband med flytt
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
   
 9. 9.
  Kulturnämndens sammanträden 2008
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 10. 10.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för september 2007
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  BILAGA
 11. 11.
  Länshemslöjdskonsulenternas verksamhetsplan
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  BILAGA
 12. 12.
  Yttrande över slutbetänkandet av kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 - Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  FÖRSLAGSSKRIVELSE
 13. 13.
  Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 – rapport rörande modell för Fri kultur i vården
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 14. 14.
  Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 – rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 15. 15.
  Kulturnämndens internkontrollplan 2007

  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  BILAGA 1

  BILAGA 2

 16. 16.
  Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm och Circonova
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 17. 17.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2007-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet