Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 6 november 2008

Kulturnämnden den 6 november 2008

Dag:
Torsdag den 06 november 2008
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Stora sammanträdesrummet, kulturförvaltningen, Västgötaga-tan 2, Stockholm

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för september 2008Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Kulturstöd 2008 – Stockholm Film CommissionTjänsteutlåtande
 6. 6.
  Kulturstöd 2008 - KroumataTjänsteutlådande
 7. 7.
  Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2009 – Stockholms Filmfestival
 8. 8.
  Projektstöd Kultur i Vården 2008Tjänsteutlådande
 9. 9.
  Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 (Andra utsändningen)Tjänsteutlådande
 10. 10.
  Ändring/förtydligande av reglerna för stöd till pensionärs-organisationernas distriktsorganisationerTjänsteutlåtande
 11. 11.
  Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsre-gionen – RUFS 2010 Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Regional biblioteksplan för Stockholms länTjänsteutlåtande
 13. 13.
  Länshemslöjdskonsulenternas verksamhetsplan 2009. Omedelbar justeringTjänsteutlåtande.pdf
 14. 14.
  Försäljning av konstverk till Essinge församlingTjänsteutlåtande.pdf
 15. 15.
  Klimatneutral studieresa till HelsingforsTjänsteutlåtande
 16. 16.
  Deltagande i seminarium rörande Kulturutredningens för- slag om ansvarsfördelningTjänsteutlåtande
 17. 17.
  Sammanträdestider 2009sammantädestider 2009.pdf
 18. 18.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2008-11-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet