Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 6 december 2007

Kulturnämnden den 6 december 2007

Dag:
Torsdag den 06 december 2007
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Länshemslöjdskonsulenterna, Slöjdhuset, Sabbats-bergsvägen 7

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Eva Anderson ger en kortare presentation av länshemslöjdskonsulenternas verksamhet
 5. 5.
  Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 – rapport rörande modell för Fri kultur i vården Bordlagt ärende 2007-11-08

  Tjänsteutlåtande

 6. 6.
  Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm och Circonova Bordlagt ärende 2007-11-08

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Bilaga

 7. 7.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för oktober 2007
 8. 8.
  Projektstöd Kultur i Vården 2007

   Tjänsteutlåtande

 9. 9.
  Kultur i vården 2007 – rapport om uppföljning

  Tjänsteutlåtande

 10. 10.
  Kulturnämndens sammanträdestider 2008

  Tjänsteutlåtande

 11. 11.
  Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd

  Rapport

 12. 12.
  Rapport om kulturförvaltningens informationssäkerhetsarbete

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 13.
 14. 14.
  Uppföljning av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2006
 15. 15.
  Kulturstöd 2007 Kompletterande bidragsansökan till beviljat kulturstöd 2007 från föreningen PopcornTjänsteutlåtande
 16. 16.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2007-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet