Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 5 november

Kulturnämnden den 5 november

Dag:
Torsdag den 05 november 2009
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Per Albin rummet, Birkagårdens folkhögskola, Sveavägen 41, 1 tr (ABF-huset), Stockholm

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Rektor Jerker Kolare och styrelseordförande Göran Eriksson ger en kort beskrivning av verksamheten vid Birkagårdens folkhögskola
 5. 5.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur-nämnden för september 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 6. 6.
  Länshemslöjdskonsulenternas verksamhetsplan för 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

   

 7. 7.
  Regional biblioteksplan för Stockholms län – biblioteksråd

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 8. 8.
  Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010 – Utställningsförslaget

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

   

 9. 9.
  Stöd till kulturinkubator – Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 10. 10.
  Återremitterat ärende: Föreskrifter för hantering av landstings-ägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

   

 11. 11.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2009-10-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet