Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 27 mars 2008

Kulturnämnden den 27 mars 2008

Dag:
Torsdag den 27 mars 2008
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Martin Ängeby från regionplane- och trafikkonto-ret föredrar rapporten som utgör delunderlag till arbetet med RUFS 2010
 5. 5.
  Verksamhetsberättelse för 2007 för länshem-slöjdskonsulenterna i Stockholms länTjänsteutlåtandeBilaga
 6. 6.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för februari 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 7.
  Bordlagt ärende: Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm
 8. 8.
  Beräkning av verksamhetsstöd 2008 per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 9.
  Uppföljning av kulturstöd till regional verksamhet 2006Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2.1

  Bilaga 2.2

   

 10. 10.
 11. 11.
  Projektstöd Kultur i Vården 2008Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Regler och anvisningar för stöd till hälsopedago-gisk kulturverksamhet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 13.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2008-03-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet