Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 27 april

Kulturnämnden den 27 april

Dag:
Tisdag den 27 april 2010
Tid:
17:00 - 19:00
Plats:
Sammanträdesrum Stora, Kulturförvaltningen, plan 2, Västgötaga-tan 2, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare.
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering.
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom.

  Anmälningslista

 4. 4.
  Bordlagt ärende: Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2010: Ansökningar från Möja Hembygdsmuseiförening och Bangladesh kulturförening.
 5. 5.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur-nämnden för mars 2010.

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 6. 6.
  Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande - Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kul-turverksamhet (SOU 2010:11).

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 7. 7.
  Nästa sammanträde.
Senast uppdaterad:
2010-04-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet