Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 26 mars

Kulturnämnden den 26 mars

Dag:
Torsdag den 26 mars 2009
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Sammanträdesrum Globen, Stockholms Idrottsförbund, Smidesvä-gen 5, Solna.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Peter Larsson ger en kort presentation av Stockholms Idrotts-förbunds verksamhet
 5. 5.
  Kulturnämndens IT-strategi 2009-2013Tjänsteutlåtande med bilagor
 6. 6.
  Bordlagt ärende: Riktlinjer för hur jäv och jävsliknande situa-tioner skall hanteras i kulturnämndenTjänsteutlåtande
 7. 7.
  Barnkulturhuset PalatsetTjänsteutlåtande
 8. 8.
  Kulturstöd till kontinuerlig och tillfällig verksamhet 2009Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur – godkännande av avslutade forskningsprojekt och slutlig utbe-talning av forskningsmedelTjänsteutlåtande
 10. 10.
  Projektstöd Kultur i vårdenTjänsteutlåtande
 11. 11.
  Beräkning av verksamhetsstöd 2009 per medlem till handi-kapprörelsens ungdomsorganisationerTjänsteutlåtande
 12. 12.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur-nämnden för februari 2009Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Stöd till kulturinkubatorTjänsteutlåtande
 14. 14.
  Yttrande över Betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av KulturutredningenTjänsteutlåtande
 15. 15.
  Nästa sammanträde
 16. 16.
  T1. Verksamhetsberättelsen för 2008 för länshemslöjdskonsulen- terna i Stockholms länTjänsteutlåtande
 17. 17.
  T2.Avtal för 2009 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms länTjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2009-03-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet