Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 22 maj 2008

Kulturnämnden den 22 maj 2008

Dag:
Torsdag den 22 maj 2008
Tid:
17:00 - 19:00
Plats:
Lunch- och Pausrummet, Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5 A-B, Nacka

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Länsmuseichef Peter Bratt redogör för verksamheten vid Stockholms läns museum
 2. 2.
  Val av protokolljusterare
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Anmälningsärenden för kännedom
 5. 5.
  Landstingsrevisorernas årsrapport och revisionsberättelse för kulturnämnden 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1
   
  Bilaga 2
   
  Bilaga 3
   
  Bilaga 4
   
  Bilaga 5

   

 6. 6.
  Kulturnämndens beslut om delegation av beslutanderätt

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 7. 7.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för mars och april 2008

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1
   

  Bilaga 2

   

   

 8. 8.
  Ansökan om statliga medel till utökad konsulentverksamhet inom hemslöjdsområdet

  Tjänsteutlåtande
   

  Bilaga 1

   

   

 9. 9.
  Nya lokaler för Film Stockholm

  Tjänsteutlåtande

   Bilaga 1

   

   

 10. 10.
  Uppföljning av projekt i anslutning till Mångkulturåret 2006

  Tjänsteutlåtande

   

   

 11. 11.
 12. 12.
  Projektstöd Kultur i Vården 2008

  Tjänsteutlåtande

   

   

 13. 13.
  Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 14. 14.
  Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer 2008

  Tjänsteutlåtande

   

   

 15. 15.
  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet – ny organisation inom fri-luftsfrämjandet

  Tjänsteutlåtande

   

   

 16. 16.
  Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och Vården som kultur Muntlig föredragning av Lene Lindberg och Eva Wallin från Centrum för folkhälsaTjänsteutlåtande
 17. 17.
  Fördjupad uppföljning 2008
 18. 18.
  Ledamot i styrelsen för Stockholms läns blåsarsymfonikerTjänsteutlåtande
 19. 19.
  Nästa sammanträde
 20. 20.
  Avtal rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län andra halvåret 2008

  Tänsteutlåtande

  Bilaga 1

 21. 21.
  Förändringar i projekt som tidigare beviljats kulturstödTjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2008-05-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet