Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 21 januari

Kulturnämnden den 21 januari

Dag:
Torsdag den 21 januari 2010
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Sammanträdesrum Möja, Kulturförvaltningen, plan 4, Västgötagatan 2, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare.
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering.
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom.Anmälan för kännedom
  Anmälningslista
 4. 4.
  Slutlig budget för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga A

  Bilaga B

 5. 5.
  Verksamhetsplan 2010 för Film Stockholm.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 6. 6.
  Avtal för 2010 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 7. 7.
  Attestinstruktion för kulturnämnden.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 8. 8.
  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2010.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 9. 9.
  Projektstöd Kultur i Vården 2010.Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Förändring i tidigare beviljat kulturstöd.Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Samverkansavtal med Botkyrka kommun avseende projektet Creative Business Region Stockholm den 1 januari 2010 t o m den 31 december 2011.

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4a

  Bilaga 4b

  Bilaga 5

  Bilaga 6

 12. 12.
  Nästa sammanträde.
Senast uppdaterad:
2010-01-14
Ansvarig redaktör: Göran Rosander
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet