Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 15 februari 2007

Kulturnämnden den 15 februari 2007

Dag:
Torsdag den 15 februari 2007
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälningsärenden för kännedom
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Projektstöd till Kultur i VårdenTjänsteutlåtande
 5. 5.
  Rapport om uppföljning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2006

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 6.
  Rapport om uppföljnng av projektstöd till regional kulturverksamhet 2005

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2 - redovisningsblankett

 7. 7.
  Ändring av miljöpolicy och miljömål

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Miljöpolicy

  Bilaga 2 Miljömål

 8. 8.
 9. 9.
  Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2006 avseende kulturnämnden

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

   

   

   

   

 10. 10.
  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet

  Tjänsteutlåtande

  Avtal idrotten 2007.pdf

 11. 11.
  Rapport om uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006

  Granskning 2006, tjutlåtande.pdfTjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 12. 12.
  Föreskrifter för informationssäkerhet inom kulturförvaltningen

  Tjänsteutlåtande

   

  Bilaga 1

   

  Bilaga 2

   

 13. 13.
  Avtal mellan kulturnämnden, Stockholms stad och Danscentrum rörande danskonsulentvrksamhet i Stockholms stad och län 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 14. 14.
  Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2007 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom Tjänsteutlåtande
 15. 15.
 16. 16.
  Kultur- och utbildningsnämndens bokslut fär 2006Tjänsteutlåtande
 17. 17.
  Kulturnämnden beslöt att nästa sammanträde skulle äga rum den 29 mars 2007
Senast uppdaterad:
2007-02-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Rubrik

Nedanstående protokoll finns för mötet