Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 14 September 2007

Kulturnämnden den 14 September 2007

Dag:
Fredag den 14 september 2007
Tid:
17:00 - 19:00
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom
 4. 4.
  Rapport från Utvecklingskansliet
 5. 5.
  Muntlig rapport avseende filmen och den audiovisu-ella produktionen i Stockholm – Mälardalen.
 6. 6.
  Personalföreträdares närvarorätt vid kulturnämndens sammanträden
 7. 7.
  Kulturnämndens budget för 2008 med planering för 2009 och 2010
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  BILAGA 1
  BILAGA 3
  BILAGA 7
  BILAGA 8
 8. 8.
  Projektstöd till Kultur i Vården 2007
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 9. 9.
  Kulturstöd 2007 – Ändrad inriktning av tidigare be-viljat kulturstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE
 10. 10.
 11. 11.
  Personuppgiftsombud för kulturnämnden
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
 12. 12.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m
  TJÄNSTEUTLÅTANDE
  BILAGA 1
  BILAGA 2
 13. 13.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2007-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet