Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 14 februari 2008

Kulturnämnden den 14 februari 2008

Dag:
Torsdag den 14 februari 2008
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Orkestersalen, Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärende för kännedom
 4. 4.
  Yngve Nordin ger en presentation av Stockholms läns Blåsarsymfonikers verksamhet
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kul-turnämnden

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Förslag till yttrande

  Bilaga Landstingsrevisorernas löpande granskning av intern kontroll 2007

 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Avtal Stockholms läns landsting-Botkyrka

  Bilaga Filmbasen verksamhetsplan

  Bilaga till verksamhetsplan

  Bilaga Filmbasen budget

 11. 11.
  Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur – godkännande av avslutade forskningsprojekt och slutlig utbetalning av forskningsmedelTjänsteutlåtande
 12. 12.
  Projektstöd Kultur i Vården 2008Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2008 samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Avtal

 14. 14.
  Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 15. 15.
  Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationerTjänsteutlåtande

   

 16. 16.
  Uppföljning av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2006Tjänsteutlåtande

   Bilaga Sammanställning över besök hos fem organisationer

   Bilaga Stöd och intäkter

 17. 17.
  Uppföljning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2007

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Redovisning Kultur i Skärgården 2007

 18. 18.
 19. 19.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2008-02-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet