Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 12 februari

Kulturnämnden den 12 februari

Dag:
Torsdag den 12 februari 2009
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare.
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering.
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom.
 4. 4.
  Kulturnämndens bokslut 2008. Omedelbar justering.Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Riktlinjer för hur jäv och jävsliknande situationer skall hanteras i kulturnämnden.Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Motion 2007:20 om att landstinget skall utarbeta ett poli-cyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i Stockholms läns landsting.Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Kulturnämndens plan för jämställdhet och mångfald 2009-2012.Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Attestinstruktion för kulturnämnden.Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Stöd till scenkonst – fördelning av stöd för år 2009 till re-gionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom.Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2008.Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisa-tioners allmänna verksamhet 2009 – samt stöd till SISU Idrottsutbildarna.Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Begäran från Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt att an-vända redan beviljat kulturstöd för projektet En kick för miljön till annat projekt.Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer 2009.Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2007.Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Nästa sammanträde.
Senast uppdaterad:
2009-01-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet