Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden den 10 december

Kulturnämnden den 10 december

Dag:
Torsdag den 10 december 2009
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Stora sammanträdesrummet, Kulturförvaltningen, Västgötagatan 2, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare.
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering.
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedom.
 4. 4.
  Kulturnämndens månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för oktober samt resultatrapport för november 2009.
 5. 5.
  Sammanträdestider 2010.Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Utanordnare för kulturnämnden 2010.Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Firmatecknare för kulturnämnden 2010.Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Miljöplan för kulturnämnden 2010-2011.

  Tjänsteutlåtande

  Miljöplan

  Checklista angående miljöarbetet

   

 9. 9.
  Projektstöd Kultur i Vården 2009.Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2009.Tjänsteutlåtande
 11. 11.
 12. 12.
  Uppföljning av kulturstöd 2008. Omedelbar justering.

  Tjänsteutlåtande

  Beviljade kulturstöd 2008

 13. 13.
  Fördjupad uppföljning av de regionala distriktsorganisationerna.

  Tjänsteutlåtande

  Rapport fördjupad granskning distriktsorg

 14. 14.
  Yttrande över motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (mp) om inrättande av en länsteaterfunktion i Stockholms län.

  Tjänsteutlåtande

  Motion 2009:20

  Förslagsskrivelse

 15. 15.
  Val av sekreterare 2010.Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Förändringar i tidigare beslutat kulturstöd.

  Tjänsteutlåtande

  E-post från Sunil Munshi, Inland Empire 200-11-19

 17. 17.
  Nästa sammanträde.
Senast uppdaterad:
2009-12-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet