Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 9 mars

Kulturnämnden 9 mars

Dag:
Onsdag den 09 mars 2011
Tid:
17:00 - 18:00
Text för tiden
Plats:
Lunch- och Pausrummet, Stockholms läns museum, Sickla Industriväg 5 A-B, Nacka.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedomAnmälningslista
 4. 4.
  Utanordnare för kulturnämnden 2011Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Rapport: Beskrivning av konstverksamhetenTjänsteutlåtande och bilagor
 6. 6.
  Film Stockholms verksamhetsberättelse 2010Tjänsteutlåtande och bilagor
 7. 7.
  Uppföljning av projektstödet Ung aktiv kultur 2009Tjänsteutlåtande och bilagor
 8. 8.
  Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2009Tjänsteutlåtande och bilagor
 9. 9.
  Budgetunderlag för kulturnämnden 2012 med plan för åren 2013 och 2014Tjänsteutlåtande och bilagor
 10. 10.
  Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 – våren 2012Tjänsteutlåtande och bilagor
 11. 11.
  Projektstöd Kultur i Vården 2011Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Avtal för 2011 mellan Stockholms läns landsting och ideella föreningen Transit KulturinkubatorTjänsteutlåtande och bilagor
 13. 13.
  Avtal för 2011 mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun avseende FilmbasenTjänsteutlåtande och bilagor
 14. 14.
  Beräkning av verksamhetsstöd 2011 per medlem till handikapprörel-sens ungdomsorganisationerTjänsteutlåtande och bilagor
 15. 15.
  Återremitterat ärende: Kulturstöd till kontinuerligt eller tillfällig verk-samhet 2011 FORUM Jean Claude Arnault HBTjänsteutlåtande
 16. 16.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-05-11
Ansvarig redaktör: Göran Rosander
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet