Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 22 maj

Kulturnämnden 22 maj

Dag:
Tisdag den 22 maj 2012
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedomAnmälningslista med bilagor
 4. 4.
  Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2012.Tjänsteutlåtande med bilagor
 5. 5.
  Miljöplan för kulturnämnden 2012 – 2014.Tjänsteutlåtande med bilagor
 6. 6.
  Framställning till Nämnden för hemslöjdsfrågor rörande ändrad huvudman för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län från och med 2013.Tjänsteutlåtande med bilagor
 7. 7.
  Yttrande över förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen.Tjänsteutlåtande med bilagor
 8. 8.
  Rapport om Nya Karolinska Solna och sammanställning av pågående större konstprojekt.Tjänsteutlåtande med bilagor
 9. 9.
  Projektstöd Kultur i Vården 2012.Tjänsteutlåtande med bilagor
 10. 10.
  Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011.Tjänsteutlåtande med bilagor
 11. 11.
  Yttrande över promemorian Nationell samordning av hemslöjden – en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor.Tjänsteutlåtande med bilagor
 12. 12.
  Nästa sammanträde.
Senast uppdaterad:
2012-09-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet