Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 20 mars

Kulturnämnden 20 mars

Dag:
Tisdag den 20 mars 2012
Tid:
09:00 - 10:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedomTjänsteutlåtande och bilagor
 4. 4.
  Budgetunderlag för kulturnämnden 2013 med plan för åren 2014 och 2015. (Andra utsändningen)Tjänsteutlåtande med bilaga
 5. 5.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m.m för kulturnämnden för februari 2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 6. 6.
  Projektstöd Kultur i Vården 2012.Tjänsteutlåtande med bilagor
 7. 7.
  Uppföljning av projektstödet Ung aktiv kultur 2010.Tjänsteutlåtande med bilagor
 8. 8.
  Uppföljning av kulturstöd 2010. (Utgår)
 9. 9.
  Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2012 till regionalt samar-bete inom scenkonstområdet för barn och ungdom. (Andra utsänd-ningen)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 10. 10.
  Kulturnämndens studieresa till Helsingfors. Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012- Transit Kul-turinkubator (Andra utsändningen)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

   

 12. 12.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2012-03-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet