Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 15 februari

Kulturnämnden 15 februari

Dag:
Onsdag den 15 februari 2012
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Transit kulturinkubator, L M Ericssons väg 14, (T-bana Telefonplan), Konstfacks huvudentré, hiss till plan 4, ni går in i slutet av korridoren, till höger där ni blir visade till grupprum och sammanträdesrum.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av sekreterare 2012Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Val av protokolljusterare
 3. 3.
  Anmälan av protokolljustering
 4. 4.
  Anmälningsärenden för kännedomTjänsteutlåtande och bilagor
 5. 5.
  Kulturnämndens årsbokslut 2011Tjänsteutlåtande med bilagor
 6. 6.
  Utanordnare för kulturnämnden 2012Tjänsteutlåtande med bilagor
 7. 7.
  Firmatecknare för kulturnämnden 2012Tjänsteutlåtande med bilagor
 8. 8.
  Film Stockholms verksamhetsberättelse 2011Tjänsteutlåtande med bilagor
 9. 9.
  Film Stockholms verksamhetsplan 2012Tjänsteutlåtande med bilagor
 10. 10.
  Kulturnämndens plan för jämställdhet och mångfald 2012 – 2014 Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2012 och våren 2013 Tjänsteutlåtande med bilaga
 13. 13.
  Projektstöd Kultur i Vården 2012Tjänsteutlåtande med bilagor
 14. 14.
  Återremitterat ärende: Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012 – Intercult Productions ekonomisk förening Tjänsteutlåtande
 15. 15.
  Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers all-männa verksamhet 2012 – samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

  Tjänsteutlåtande med bilagor

  Rev Tjänsteutlåtande med bilagor

 16. 16.
  Beräkning av verksamhetsstöd 2012 per medlem till handikapprörel-sens ungdomsorganisationerTjänsteutlåtande med bilagor
 17. 17.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-11-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet