Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 14 december

Kulturnämnden 14 december

Dag:
Onsdag den 14 december 2011
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedomTjänsteutlåtande
 4. 4.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden oktober 2011.Tjänsteutlåtande och bilagor
 5. 5.
  Bordlagt ärende: Rapport rörande möjligheten och effekterna av att flytta länshemslöjdskonsulentverksamheten från kulturförvaltningen till Länsmuseet.Tjänsteutlåtande och bilagor
 6. 6.
  Kulturnämndens internkontrollplan för 2011 - 2012. (Andra utsändningen)Tjänsteutlåtande och bilagor
 7. 7.
  Ändring av kulturnämndens beslutsordning. (Andra utsändningen)Tjänsteutlåtande och bilagor
 8. 8.
  Förlängd giltighet för kulturnämndens miljöplan 2010 - 2011.Tjänsteutlåtande och bilagor
 9. 9.
  Regional biblioteksplan och Regionalt biblioteksråd.Tjänsteutlåtande och bilagor
 10. 10.
  Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012.Tjänsteutlåtande och bilagor
 11. 11.
  Projektstöd Kultur i Vården 2011. (Andra utsändningen)Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2012-02-01
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll Kulturnämnden 14 december