Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kulturnämnden 12 augusti

Kulturnämnden 12 augusti

Dag:
Torsdag den 12 augusti 2010
Tid:
17:00 - 18:00
Plats:
Stora sammanträdesrummet, kulturförvaltningen, plan 2, Västgötagatan 2, Stockholm.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljustering
 3. 3.
  Anmälningsärenden för kännedomAnmälningslista
 4. 4.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för maj 2010Tjänsteutlåtande och bilagor
 5. 5.
  Kulturnämndens delårsrapport per den 30 juni 2010Tjänsteutlåtande och bilagor
 6. 6.
  EU-projektet Young Baltic Narratives – nationell medfinansiering och avtalTjänsteutlåtande och bilagor
 7. 7.
  Insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokalerTjänsteutlåtande och bilagor
 8. 8.
  Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer 2010 – ungdomsorganisationerTjänsteutlåtande
 9. 9.
  Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 – andra utbetalningenTjänsteutlåtande
 10. 10.
  Nästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2010-07-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll från sammanträdet