Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser

Beredningen bevakade under mandatperioden 2011-2014 frågor gällande eHälsa och öppna jämförelser samt bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser har haft i uppdrag att inom sitt område följa upp hälso- och sjukvården utifrån ett patientgrupps- och sektorsperspektiv, medverka i nämndens gemensamma planeringar och beställningar samt vidareutveckla hälso- och sjukvårdssystemet.

Beredningen har bland annat arbetat med hur öppna jämförelser kan bidra till att skapa förutsättningar och underlätta för invånaren att välja vårdgivare utifrån det individuella behovet och vårdgivarnas kvalité.  Därtill kommer frågor om eHälsa och bland annat hur tillgången till relevant information för vårdens alla aktörer kan säkras.


Sammanträden per år

2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sidor