Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)

Hälso-och sjukvårdsutskottet var fram till december 2006 ett utskott under landstingsstyrelsen med uppgift att ta fram ett förslag till budget för hälso- och sjukvården och utifrån de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna beställa vård inklusive tandvård åt befolkningen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet hade fem medicinska programberedningar samt nio geografiska beredningar, grupper av politiker som ska arbeta utifrån befolkningens perspektiv inom sitt geografiska område och med frågor som rör närsjukvården.


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Sammanträde den 27 maj 2003

Norrtälje sjukhus, Havsörnen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 22 april 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 25 mars 2003

Danderyds sjukhus, hus 38, plan 1


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 18 mars 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 4 mars 2003

Danderyds sjukhus, hus 38, plan 1


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 18 februari 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 12 februari 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 januari 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sidor