Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)

Hälso-och sjukvårdsutskottet var fram till december 2006 ett utskott under landstingsstyrelsen med uppgift att ta fram ett förslag till budget för hälso- och sjukvården och utifrån de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna beställa vård inklusive tandvård åt befolkningen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet hade fem medicinska programberedningar samt nio geografiska beredningar, grupper av politiker som ska arbeta utifrån befolkningens perspektiv inom sitt geografiska område och med frågor som rör närsjukvården.


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Sammanträde den 9 juni 2004

Fejan, Norrtälje kommun


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 25 maj 2004

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 27 april 2004

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 april 2004

Mälarsalen, landstingshuset


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 30 mars 2004

Sabbatsberg, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 16 mars 2004

Mälarsalen, landstingshuset


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 02 mars 2004

Sfären konferens, Solna


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 20 januari 2004

Danderyds sjukhus, hus 38, plan 1


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 17 februari 2004

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


tBeslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sidor