Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 6 maj 2013


Dag:
Måndag den 6 maj 2013
Tid:
16:00
Plats:
Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmstorget 7, Stockholm

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde barn- och ungdomstandvård

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primärvårdsrehabilitering

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi

 • 8.

  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:165 1) om lä karvårdsersättning (LOL)

 • 9.

  Övriga frågor