Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
16:45
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ortopedi och handkirurgi

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 8.

  Övriga frågor