Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning inleda förfarande om ersättningsetablering

 • 4.

  Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning teckna samverkansavtal efter förfarande om ersättningsetablering (Sekretess)

 • 5.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområ det barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem förlänga vårdavtal inom vårdvalsområdet husl äkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 9.

  örslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet gynekologi

 • 10.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vård valsområdet logopedi

 • 11.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 12.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 13.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdva lsområdet fotsjukvård

 • 14.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdva lsområdet fotsjukvård

 • 15.

  Övriga frågor