Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 20 augusti 2013


Dag:
Tisdag den 20 augusti 2013
Tid:
15:40
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, hudsjukvård och kataraktoperationer

 • 4.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik, primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena allmän barn- och ungdomstandvård samt specialisttandvård för barn och ungdomar

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområde barnavårdscentral

 • 8.

  Förslag till beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 9.

  Förslag till förlängning av vårdavtal inom vårdvalsområde husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 10.

  Övriga frågor