Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 10 december 2013


Dag:
Tisdag den 10 december 2013
Tid:
15:30
Plats:
Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik, primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtalet enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 5.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 8.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 9.

  Övriga frågor