Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 15 maj 2012

Dag:
Tisdag den 15 maj 2012
Tid:
16:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende specialisttandvård för barn och ungdomar
 5. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem villkorligt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt avslå ansökningar inom tre skilda vårdvalsområden
 6. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi och ögonsjukvård
 7. 7.
  Förslag till uppsägning av avtal och auktorisation för Engelbrektsklinikens fotsjukvård
 8. 8.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 9.
  Övriga frågor