Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 13 mars 2012

Dag:
Tisdag den 13 mars 2012
Tid:
16:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård
 5. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi, hudsjukvård, ögonsjukvård, kataraktoperationer och öron-, näsa-, halssjukvård
 6. 6.
  Återtagande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Munsö husläkarmottagning HB
 7. 7.
  Förslag till uppsägning av avtal och auktorisation för Engelbrektsklinikens BVC
 8. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan från vårdgivare inom primär hörselrehabilitering
 9. 9.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal inom logopedverksamhet
 10. 10.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 11. 11.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) samt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 12. 12.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 13. 13.
  Övriga frågor