Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 8 december 2010

Dag:
Onsdag den 8 december 2010
Tid:
15:30
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till godkännande av information om avauktorisering för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarmottagning med basal hemsjukvård och fotsjukvård samt avslag av ansökan om fotsjukvård
 4. 7.
  Förtida upphörande av avtal med SBR Atroshi AB angående Nya Järva Vårdmottagning
 5. 8.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Ormängens vårdcentral
 6. 9.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Husby vårdcentral
 7. 10.
  Övriga frågor