Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 23 november 2010

Dag:
Tisdag den 23 november 2010
Tid:
16:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, logopedverksamhet, barnhälsovård och fotsjukvård
 3. 6.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Söndagsgården i Farsta
 4. 7.
  Övriga frågor