Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 5 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 5 oktober 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1992:1651) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet samt fotsjukvård respektive villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation för fotsjukvård
 4. 7.
  Förslag till förtida upphörande av logopedavtal och auktorisation
 5. 8.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård samt information om avauktorisering
 6. 9.
  Övriga frågor