Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 11 december 2012

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
16:00
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, hudsjukvård och ögonsjukvård
 4. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård
 5. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 6. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering
 7. 7.
  Förslag enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet
 8. 8.
  Uppsägning av tre avtal avseende husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 9. 9.
  Övriga frågor