Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 24 augusti 2010

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2010
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1992:1652) för sjukgymnastik (LOS)
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för hurläkarverksamhet med basal hemsjukvård, logopedverksamhet, barnhälsovård och fotsjukvård
 5. 8.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Persikans vård- och omsorgsboende
 6. 9.
  Övriga frågor