Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 15 april 2010

Dag:
Torsdag den 15 april 2010
Tid:
16:30
Plats:
Capio, Dalens sjukhus,
Åstorpsringen 6, Enskededalen

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisering av mottagning för barnhälsovård samt husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 5.
  Avauktorisering och förtida upphörande av avtal samt nytecknande av avtal – läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 3. 6.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 7.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 5. 8.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård samt information om avauktorisering
 6. 9.
  Övriga frågor